Adidas prehral spor. Tri prúžky sú neplatná ochranná známka!

Na stránkach Právnych novín sme vám tento rok priniesli informácie o spore jednej z najznámejších športových značiek, značky Adidas, o ochrane jej troch prúžkov. Dnes vám prinášame rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie, ktorý rozhodoval o tom či tri zvislé prúžky môžu mať dostatočnú rozlišovaciu schopnosť na to, aby mohli predstavovať ochrannú známku.

Martina Rievajová 09. 07. 2019 2 min.

Sú tri zvislé prúžky rozlíšiteľné?

Spory o platnosť či neplatnosť ochrannej známky sú častou agendou rozhodovania európskych súdov.  Ochranná známka na to, aby bola platná musí spĺňať hneď niekoľko atribútov, no najdôležitejším znakom je v zmysle Nariadenia o ochranných známkach jej rozlišovacia schopnosť. Rozlišovacou schopnosťou sa myslí spôsobilosť alebo vlastnosť byť rozpoznateľná alebo odlíšiteľná od iných ochranných značiek, ale aj bežne sa vyskytujúcich označení. Rozlišovacie schopnosť bola hlavným predmetom aj tohto sporu.

Označenie troch zvislých prúžkov ako ochranná známka značka Adidas bola zapísaná už v roku 2014 Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako označenie pre odevy, obuv a pokrývky hlavy. Adidas túto známku opísal ako tri paralelné a rovnako od seba vzdialené pruhy rovnakej šírky, ktoré sa na tovar umiestňujú v ľubovoľnom smere.

O dva roky na to bola táto známka vyhlásená EUIPO za neplatnú na základe návrhu belgickej spoločnosti z dôvodu nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti. Adidas mohol v tomto sporu rozlišovaciu spôsobilosť preukázať aj tým, že by dokázal, že túto spôsobilosť značka nadobudla jej dlhodobým používaním v Európskej únie, no takýto dôkaz sa mu nepodarilo predložiť.

Rozlíšenie v 5 krajinách nestačí

Adidas sa voči rozhodnutiu EUIPO odvolal, načo Všeobecný súd odvolanie riadne zmietol zo stola. Podľa súdu by malo ísť o obrazovú ochrannú známku, ktorej však chýba schopnosť sa odlíšiť. Čierne prúžky na bielom túto schopnosť evidentne nemajú a tento fakt nepomohol zvrátiť ani argument Adidas, že rozlíšenie je zabezpečené unikátnou voľbou farieb- čiernou a bielou farbou.

Napriek tomu, že Adidas súdu argumentoval, že toto označenie je vnímané verejnosťou ako označenie produktov tejto značky v 5 krajinách Európskej únie, súd tento argument neakceptoval, nakoľko získanie rozlíšiteľnosti v 5 krajinách nepreukazuje, že rozlíšiteľnosť značka nadobudla v celej Európskej únii, a teda nesplnila stanovené podmienky na to, aby ju bolo možné uznať za riadnu ochrannú známku.

Momentálne tri zvislé prúžky nie sú oficiálne ochrannou známkou tejto známej značky a európska judikatúra v oblasti práv duševného vlastníctva dostala významné usmernenie pre posudzovanie , čo robí ochrannú známku dostatočne rozlíšiteľnou.

Zdroj: CURIA