Advokáti pozor na zmeny v Trestnom poriadku

Novela Trestného poriadku priniesla zmeny v ustanovovaní obhajcov pridelených stíhaným osobám štátom.

Redakcia 19. 12. 2018 2 min.

V súvislosti so zmenou systému ustanovovania ex offo obhajcov na základe novely Trestného poriadku, ktorou sa stanovila povinnosť ustanovovania obhajcov náhodným výberom prostredníctvom programového systému dávame advokátom na vedomie možnosti zmeny zápisu v zozname vedenom komorou.

Možnosť nechať si vyznačiť zmenu zápisu v zozname vedenom komorou je limitovaná sídlom a pracoviskom advokátskej kancelárie podľa príslušnosti súdu.

Zmeniť svoj zápis do zoznamu EX OFFO môžete na našej stránke https://www.sak.sk/blox/cms/sk/adv/ziadosti/lists/exoffoAddAdv Zoznamy advokátov budú určené spravidla podľa pôsobnosti okresných súdov a budú dopredu nadefinované. Jeden advokát môže patriť aj do viacerých zoznamov a v každom sú mu veci prideľované nezávisle.

Bratislava bude mať jeden spoločný zoznam pre všetky bratislavské súdy čo zabezpečí rovnomerné prideľovanie v rámci Bratislavy bez ohľadu na súd.

Košice budú mať jeden spoločný zoznam pre všetky košické súdy čo zabezpečí rovnomerné prideľovanie v rámci Košíc, bez ohľadu na súd. Krajské súdy budú mať vlastné zoznamy advokátov, ale ich zoznam bude obsahovať advokátov zo zoznamov okresných súdov.

Advokát zapísaný v zozname EX OFFO môže ustanovenie EX OFFO odmietnuť zo zákonných dôvodov § 21 podľa písm. a),b),c) a d) zákona o advokácii a nestratí poradie pre náhodný výber pri ďalšom prideľovaní. V prípade odmietnutia podľa § 21 e) zákona o advokácii, teda pre pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť, stráca poradie a bude opätovne zaradený až po tom, ako sa podľa nastavených pravidiel vyčerpá celý zoznam.

Zdroj: SAK