Advokátka Čechová: neexistuje rozdiel medzi veľkými alebo malými prípadmi, významnými alebo bezvýznamnými klientmi

Rozhovor pre Právne Noviny poskytla advokátka a partnerka advokátskej kancelárie Čechová & Partners, pani JUDr. Katarína Čechová, ktorá bola v roku 2018 uvedená do siene slávy v hodnotení Legal 500, za jej dlhoročnú prácu a výsledky dosiahnuté v oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií. V otázkach sa vyjadrila napríklad aj k situácii, kedy by advokáti mali klienta prenechať konkurencii, alebo aj, prečo by na prípadoch nemali pracovať čisto ženské alebo mužské tímy.   

Redakcia 08. 03. 2021 5 min.

Úvodom by sme sa radi opýtali na Vaše začiatky. Venovali ste sa nejakej konkrétnej právnej oblasti, ktorá Vás nadchla? Pôsobíte v rovnakej oblasti do dnes?

V roku 1984 som nastúpila pracovať ako advokátska koncipientka na zahraničné oddelenie Advokátskej poradne č. 1 v Bratislave. Venovala som sa agende s tzv. zahraničným prvkom, čiže v širšom ponímaní oblasti medzinárodného súkromného práva. Samozrejme v rámci veľmi limitovaných a prísne devízovo kontrolovaných právnych prípadov, ku ktorým sme sa v tom čase mohli dostať. Dostala som takúto možnosť vďaka kvalitnej znalosti angličtiny, a to mi umožnilo po demokratických zmenách v našej krajine a nástupe novej legislatívy v obchodnoprávnej oblasti ponúkať právne služby zahraničným investorom smerujúcim na Slovensko. Aktuálne viac ako 80% našich klientov sú zahraničné spoločnosti alebo ich dcérske spoločnosti na Slovensku. Takže i keď sa ostatných 30 rokov venujem výlučne obchodnému právu, je to stále v cezhraničnom presahu.

Máte nejakú oblasť práva, ktorej sa vyslovene neradi venujete?

V poskytovaní právnej pomoci to nie je o tom, čomu sa venujeme radi alebo neradi. Prevziať na seba zodpovednosť radiť môžeme len v tej oblasti, v ktorej sme odborníci. A vo všetkom odborníci byť nemôžeme. Akonáhle nás niekto požiada o asistenciu vo veci, ktorá nespadá do našej expertízy, je len jediný poctivý prístup – odporúčať iného odborníka v danej oblasti, teda i konkurenta, ak v tíme nemáme kolegu experta v požadovanej záležitosti.

cechova foto 4

Môže si podľa Vás začínajúci advokát vyberať, akého klienta a prípad prevezme, alebo rozsiahla konkurencia zapríčiňuje že „berú čo príde“?

Ak pre svoju odbornosť a predovšetkým rozvoj profesionálnych kontaktov nič neurobí, tak si nemá z čoho vyberať. Cesta k budovaniu klientely vedie iba cez cielené a profesionálne zviditeľnovanie svojej odbornosti. Či už cez publikačnú a prednáškovú činnosť, aktívnu účasť v profesijných organizáciách združujúcich odborníkov z právnej oblasti, v ktorej chce vynikať, kompetentnú prítomnosť na odborných sociálnych sieťach a networkingových akciách. Mať jasný business development plán s veľmi konkrétnymi aktivitami, ktoré treba riadne a načas vykonávať – hľadať vždy vhodné cesty ako ho naplniť a nie hľadať výhovorky prečo to nejde. Je to všetko len o osobnej disciplíne a zorganizovanosti.    

Ste dlhoročnou partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners, advokátsku prax vykonávate viac ako 35-rokov. Ktorý z Vašich prípadov považujete za Váš najväčší úspech, resp. úspech Vašej advokátskej kancelárie? 

Nikdy som nerozlišovala medzi veľkým, väčším alebo najväčším úspechom. Pretože neexistuje rozdiel medzi veľkými alebo malými prípadmi, významnými alebo bezvýznamnými klientmi. Všetky a všetci sú si rovní, ku všetkým treba pristupovať s rovnakým maximálnym nasadením a odhodlanosťou. A keďže sa prevažne venujem transakčnej agende, viem, že tam je možné hovoriť o úspechu len ak zavládne spokojnosť u všetkých strán. Vzťah založený transakčnou dokumentáciou má byť predovšetkým dlhoročne funkčný a treba zabezpečiť všetko tak, aby nemohol v budúcnosti viesť k vážnym rozporom alebo sporom. Takže v tej mojej konkrétnej praxi sú najväčším úspechom fungujúce zmluvné vzťahy našich klientov.  

Advokátska kancelária Čechová & Partners má aktuálne 6 partnerov. Výber a samotná voľba osoby, ktorá vo Vašej kancelárii zaujme toto miesto, je určite náročná – čo je pre Vás pri výbere dôležité? Aké vlastnosti kandidáta na partnera spoločnosti najviac zavážia?

Dovoľte mi len upresniť, že aktuálne máme dvoch partnerov a štyri partnerky. Tým chcem hneď na začiatku zdôrazniť, že všetky tie predpoklady pre partnerstvo, o ktorých hovorím ďalej, sa aplikujú bezvýhradne a bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu. V prvom rade je to dosiahnutie expertnej úrovne vo svojej oblasti právnej praxe – a to nielen odbornými vedomosťami, ale i znalosťou segmentu klientov, ktorým je možné ju ponúknuť, poznanie ich biznisu a trendov. Ďalej je to schopnosť viesť tím mladších kolegov, byť im dobrým mentorom i coachom, ale predovšetkým dokázať získavať nové mandáty, vďaka ktorým tento tím môže dosahovať kvalitné výkony a uznanie. Avšak i keby všetky tieto atribúty boli splnené, o partnerstve by nemohlo byť ani reči, pokiaľ by kolega nebol stotožnený s etickými a morálnymi hodnotami firmy a chýbalo by mu nasadenie prispievať k jej reputácii.

Počas Vašej praxe ste sa mohli stretnúť s mnohými študentmi, koncipientmi a mladými advokátmi. Sú dnes títo juniori v niečom iní?

Sú v mnohom iní. Vnímam mimoriadne pozitívne mieru ich občianskej zodpovednosti. Veľmi ich zaujíma stav spoločnosti, majú názor na dianie okolo seba (aj keď nie vždy najsprávnejší) a vedia ho vyjadriť. A disponujú tiež silnou vôľou zmeniť svet k lepšiemu. Žiaľ, sú nedôslednejší, častokrát unáhlenejší a chýba im lojalita. Akoby akékoľvek životné rozhodnutie – ako je napríklad výber profesie – bolo len niečo na skúšku a nie rozhodnutie na celý život. To ma znepokojuje...

Máte pocit, že ste ako právnička – žena, museli zapracovať viac, prípadne vynaložiť väčšie úsilie?

V každej profesii musí žena vynaložiť na dosiahnutie postupu v kariére väčšie úsilie a viac schopností ako muž. To treba brať ako fakt, bez trpkosti a bez pocitu krivdy. Iné je to ale pri konkrétnej práci. Tam, priznajme si, veľakrát volíme radšej ženu – profesionálku než muža. Pre našich klientov je neprijateľné, aby v tíme právnikov, ktorí na veci pracujú, nebola ani jedna žena. A nemyslím si, že je to len pre účely diverzity. Sú skrátka prirodzené danosti u oboch pohlaví, ktoré v kombinácii vedia vytvoriť lepšiu harmóniu pre zvládnutie náročných zadaní.   

Pani doktorke za jej čas aj odpovede, aj touto formou ďakujeme a želáme mnoho úspechov.