Advokátska komora prešetrila vlani 415 sťažností na svojich advokátov

Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory mala čo robiť so 415 sťažnosťami do „svojich radov“. V článku sa dozviete koľko bolo opodstatnených a čo je najčastejším pochybením advokátov. 

Advokátska komora prešetrila vlani 415 sťažností na svojich advokátov

Štatistika

Podľa najnovšie dostupných informácií Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory (ďalej aj „SAK“) za rok 2016 prešetrila 415 sťažností na prácu advokátov. Z tohto celkového čísla bola opodstatnená zhruba desatina. Revízna komisia SAK nakoniec podala iba 47 návrhov na začatie disciplinárneho konania.

Sťažovatelia 

Samotné sťažnosti podávali najmä klienti advokátov, protistrany ich klientov a rôzne orgány a organizácie s výhradami voči postupu advokáta pri poskytovaní právnych služieb.
Disciplinárne stíhaní advokáti vlani pochybili najmä v tom, že:

  • nedostatočne informovali klientov o priebehu vybavovania ich právnych vecí,
  • nevyúčtovali veci alebo nevrátili doklady po skončení právnej veci klienta,
  • nedostatočne poskytovali právne služby,
  • nevyúčtovali prijaté preddavky alebo
  • bez predchádzajúcej dohody neodovzdali klientovi priznané náhrady trov konania.

Revízna komisia SAK však našla pochybenia aj v mnohých zlyhaniach advokátov či koncipientov, ktorí v ústnom alebo písomnom prejave používali výrazy a argumenty neadekvátne ich postaveniu a takisto nedodržiavali ustanovenie o povinnosti odmietnuť zastupovanie v kolíznych prípadoch.

Taktiež prešetrila ex offo 26 vecí, z ktorých bolo podaných 9 návrhov na disciplinárne konanie.

Kancelária pre verejnosť

SAK informovala, že práve pre narastajúci počet sťažovateľov zriadila kanceláriu pre verejnosť, ktorá poskytuje informácie a poradenstvo v tejto veci. Kancelária má otváraciu dobu každú stredu v párnom týždni a pôsobí v sídle SAK na Kolárskej ulici v Bratislave. Záujemcovia sa môžu informovať aj telefonicky, v oboch prípadoch však iba v čase od 10.00 h. do 13.00 h.

 

Zdroj: TASR