Aké vysoké primerané finančné zadosťučinenie priznal Ústavný súd v mesiaci október 2017 sťažovateľom?

Prinášame Vám mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Aké vysoké primerané finančné zadosťučinenie priznal Ústavný súd v mesiaci október 2017 sťažovateľom?

Ide o úpravu podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné právo podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd.

17 sťažností v mesiaci október

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v 17 sťažnostiach v mesiaci október 2017 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 61 600 €.2017 11 09 1

2017 11 09 4

2017 11 09 5

 

Zdroj: Ústavný súd SR