Ako dopadli žaloby otcov proti nepriznaniu dávky materské

Sociálna poisťovňa od začiatku roka eviduje 47 doručených správnych žalôb z krajských súdov, ktorými sa žalobcovia-otcovia domáhali súdneho prieskumu rozhodnutí Sociálnej poisťovne o nepriznaní dávky materské. Prípady na súdoch sú v rôznych štádiách konania, pričom súdy zatiaľ rozhodli o siedmich z nich.

Redakcia 10. 10. 2019 2 min.

V 6-tich prípadoch krajské súdy zamietli správne žaloby a potvrdili rozhodnutie Sociálnej poisťovne dávku nepriznať, v jednom prípade rozhodli v prospech žalobcu, voči čomu Sociálna poisťovňa podala na Najvyšší súd SR kasačnú sťažnosť so žiadosťou o zrušenie rozsudku a vrátenie veci súdu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Podľa predbežných informácií k 31. 8. 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa 14 373 dávok materské mužom vo výške 51,3 mil. eur. Je to o 1,5 tisíc dávok viac ako za celý rok 2018 (vtedy ich bolo 12 836). Potvrdzuje to razantný nárast priznaných a vyplácaných dávok materské mužom. V roku 2017 vyplatila SP spolu 6 553 dávok materské v celkovej sume 22 451 752,92 eura. Počet dávok materské mužom sa v roku 2018 medziročne takmer zdvojnásobil a viac ako dvojnásobné sú aj výdavky na túto skupinu poistencov.

Uvedené fakty vyvracajú medializované tvrdenia, podľa ktorých Sociálna poisťovňa zamieta „tisícky“ žiadostí otcov o túto dávku. K 31. 8. 2019 Sociálna poisťovňa materské zatiaľ nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou celkovo v 265-tich prípadoch. V ďalších 51 prípadoch Sociálna poisťovňa dávku nepriznala pre nesplnenie podmienky minimálne 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Vlani predstavoval počet všetkých nepriznaných dávok (z oboch dôvodov) 240. Nejde teda o „hromadné zamietnutie tisícok žiadostí“, zamietnutých žiadostí z tohtoročného celkového počtu je 1,8 %.

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že pri žiadostiach o dávku materské iným poistencom/otcom bude naďalej postupovať výlučne v súlade s platným zákonom o sociálnom poistení a každú žiadosť preveruje individuálne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa