Ako ovplyvnila novela zákona o DPH § 65 eventové agentúry?

Dňom 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), v ktorej bol upravený § 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Výraznú zmenu to prinieslo podnikateľským subjektom, ktoré nie sú cestovnými kanceláriami, avšak poskytujú služby cestovného ruchu, ktorými sú ubytovanie a/alebo doprava.

Ing. Kristína Ivančíková 01. 04. 2019 4 min.

Eventová agentúra môže v niektorých prípadoch poskytovať svojim účastníkom v rámci ceny vstupenky aj ubytovanie prípadne dopravu na miesto, kde sa podujatie koná. V takomto prípade je potrebné bližšie skúmať, či sa daná služba bude brať ako poskytnutie služieb cestovného ruchu, a teda je potrebné postupovať osobitnou úpravou DPH pre cestovné kancelárie alebo nie.

Čo v praxi znamená postupovať osobitnou úpravou DPH?

V krátkosti ide o to, že podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú služby cestovného ruchu t. j. ubytovanie a/alebo doprava, obstarávajú ich od tretích osôb a dodávajú ďalej zákazníkom vo vlastnom mene, nemajú nárok na odpočet DPH z týchto nakúpených služieb. Základ dane bude teda tvoriť kladný rozdiel medzi predajnou cenou a súčtom nákladov za služby cestovného ruchu, ktoré boli obstarané od tretích osôb spolu s DPH. Kladný rozdiel bude tvoriť prirážku už vrátane DPH. Prirážka je inštitút stanovený zákonom a jej výpočet popisujeme nižšie.

Pre uplatnenie osobitnej úpravy DPH je potrebné splniť viacero kritérií:

  1. subjekt musí vykonávať činnosti, ktoré sú zhodné s tými, ktoré vykonáva cestovná kancelária alebo organizátor zájazdov teda poskytovať ubytovanie a/alebo dopravu,

  2. služby cestovného ruchu musí dodávať vo vlastnom mene,

  3. služby musia byť obstarané od tretích osôb,

  4. subjekt musí posúdiť, či ide o doplnkové služby vzhľadom na svoju hlavnú činnosť resp. či služby predstavujú významnú časť sumy z celkovej sumy ponúkanej služby.

Praktický príklad

Spoločnosť si objednala od eventovej agentúry balík služieb za účelom organizácie vzdelávacieho podujatia, ktorý pozostával z ubytovania (500 € bez DPH), stravovania (100 € bez DPH) a služieb hostesiek (200 € bez DPH). Eventová agentúra obstarala ubytovanie a stravovanie od subdodávateľa, služby hostesiek zabezpečila vlastnými zamestnancami. Predajná cena vzdelávacieho podujatia je 1 040 € s DPH.

Situácia:

tabulka1

Riešenie A – Eventová agentúra použije osobitnú úpravu DPH pre cestovné kancelárie

Nakoľko balík služieb obsahuje aj služby ubytovania a stravovania obstarané od tretích osôb a dodané vo vlastnom mene je eventová agentúra povinná postupovať osobitným režimom pre cestovné kancelárie t. j. podľa § 65 zákona o DPH.

Výpočet prirážky podľa § 65  zákona o DPH:

tabulka2

Ešte raz slovne:

1 000 € – 200 € (predajná cena bez DPH – hostesky vo vlastnej réžii) – (500 € + 100 € + 100 € + 20 €) náklady na event (ubytovanie + DPH + stravovanie + DPH) = 80 € s DPH

DPH z prirážky (80 €) vo výške 13,33 € musí eventová agentúra odviesť. Na faktúre nesmie byť táto DPH samostatne vyčíslená, takže Spoločnosť nemá nárok na odpočet DPH z prirážky. Na faktúre je potrebné uviesť slovnú informáciu: „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“.[1] Vlastnú službu (hostesky) bude eventová agentúra fakturovať osobitne a uplatní na ňu klasický režim DPH. Zo služieb hostesiek si Spoločnosť môže odpočítať DPH (40 €).

Uplatnenie osobitnej úpravy má negatívny vplyv na konkurencieschopnosť eventovej agentúry pretože navyšuje náklady Spoločnosti o 133,33 €, teda o DPH, ktorú pri tejto úprave nie je možné odpočítať (t. j. 100 € DPH na ubytovanie + 20 € DPH stravovanie + 13,33 € DPH prirážka).

Výpočet ceny pre koncového užívateľa po odpočte DPH

tabulka3

Riešenie B – Eventová agentúra ako sprostredkovateľ služieb postupuje klasickým režimom DPH

V prípade, že by eventová agentúra vystupovala iba ako sprostredkovateľ, tzn. ubytovanie a dopravu by iba rezervovala pre Spoločnosť, osobitný režim pre výpočet DPH by sa neuplatnil. Ubytovanie a stravovanie však v takomto prípade musí fakturovať priamo poskytovateľ.

Eventová agentúra teda bude fakturovať klientovi províziu eventovej agentúry za organizovanie podujatia s možnosťou odpočtu DPH (66,66 € + 13,33 € DPH) a náklady na službu eventovej agentúry (služby hostesiek) (200 € + 40 € DPH).

Poskytovatelia budú fakturovať klientovi náklady na ubytovanie (500 € + 100 € DPH) a náklady na stravovanie (100 € + 20 € DPH). Spoločnosť si môže zo všetkých služieb DPH odpočítať.

tabulka4

Záver

Ako je možné vidieť na príklade eventová agentúra je aj pri malom evente v hodnote 1 040 EUR s DPH pri uplatnení úpravy DPH pre cestovné kancelárie drahšia až o 13,33 % v porovnaní s agentúrou, ktorá iba sprostredkuje služby od tretích strán a uplatňuje klasický režim.

V praxi však nemusíte byť iba eventovou agentúrou, aby ste museli postupovať osobitnou úpravou DPH pre cestovné kancelárie. Stačí ak poskytujete služby cestovného ruchu. V prípade, ak si nie ste istí, či by ste mali postupovať podľa § 65 zákona o DPH, neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..