Ako pokračujú úkony voči sudkyniam zo strany Súdnej rady SR

Na januárovom zasadnutí súdna rada rozhodovala aj o dvoch návrhoch na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu voči sudkyniam Denise Cvikovej a Zuzane Maruniakovej. V prvom prípade prišla sudkyňa s okamžitou platnosťou na dobu 6 mesiacov o možnosť vykonávať svoju funkciu.

Redakcia 19. 02. 2020 2 min.

Súdna rada tiež odporučila predsedníčke súdnej rady rázne konať aj v prípade Zuzany Maruniakovej. Výsledkom odporúčania malo byť nielen podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ale aj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, v tom čase deklarovala, že bude postupovať v zmysle odporúčaní kolektívneho orgánu na ktorého je čele. Jej slová neostali len pri sľuboch. Dnes podala návrh na začatie disciplinárneho konania v prípade oboch spomínaných sudkýň. „Pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov“, priblížila Lenka Praženková. Po dôkladnej analýze prišla k záveru, že návrhy podáva z dôvodu, že dané sudkyne k dnešnému dňu neposkytujú záruky, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Pokiaľ sudca neposkytuje záruky na splnenie týchto predpokladov, možno konštatovať ich stratu. Následkom je návrh na uloženie trestu zbavenia funkcie sudcu, vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Rozhodovať o tom bude disciplinárny senát.

V záujme obnovy dôvery verejnosti v súdnictvo, podala predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, doteraz šesť disciplinárnych návrhov. Všetky sa týkali sudcov, ktorí figurujú v kauze Threema.

Zdroj: Súdna rada Slovenskej republiky