Aktivácia eID a elektronickej schránky

V dnešnej modernej dobe elektronizácia preniká do takmer každej sféry každodenného života. V tomto článku sa dočítate a nájdete postup, ako si aktivovať elektronický občiansky preukaz a Vašu elektronickú schránku v troch jednoduchých krokoch, ktorými sú: žiadosť potrebných certifikátov, inštalácia a spustenie aplikácií a aktivácia e-schránky.

Slovensko.Digital 05. 02. 2020 3 min.

Na to, aby mohol človek komunikovať so štátom elektronicky, musí disponovať nasledujúcimi nástrojmi:

  • aktivovaný občiansky preukaz s čipom
  • certifikáty, ktoré umožňujú elektronický podpis
  • aktivovanú elektronickú schránku

V prvom rade je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom. Ak doposiaľ takýto občiansky preukaz nevlastníte, jednoducho oň môžete požiadať na príslušnom klientskom centre alebo na oddelení dokladov.

Keď už budete mať elektronický občiansky preukaz s čipom vybavený, v ďalšom kroku nasleduje požiadanie o potrebné certifikáty, bezpečnostného osobného kódu (BOK) a elektronickej čítačky. Tento proces si vyžaduje opäť osobnú návštevu klientského centra alebo oddelenia dokladov. Avšak, v tomto prípade, môžete navštíviť ktorékoľvek centrum, bez ohľadu Vašeho trvalého bydliska.

Pri tejto návšteve, budete nahlasovať tri číselné kódy. Tieto kódy si volíte Vy sami.

Prvým kódom je už spomínaný bezpečnostný osobný kód (BOK). Pozostáva zo šesť-miestneho čísla. Tento bezpečnostný osobný kód je veľmi dôležitý. Slúži na prihlasovanie sa na portál www.slovensko.sk. Zmeniť ho je možné jedine osobne na úrade.

Druhým kódom je taktiež šesťmiestne číslo - zaručený elektronický podpis PIN, v skratke ZEP PIN. tento druhý kód môže byť identický s bezpečnostným osobným kódom (BOK), avšak sa to z bezpečnostného hľadiska neodporúča. Na rozdiel od predchádzajúceho kodu, zaručený elektronický podpis PIN je možné meniť na portáli www.slovensko.sk. Kód slúži na overenie pri vytváraní elektronického podpisu.

Posledným, tretím kódom je zaručený elektronický podpis PUK, v skratke ZEP PUK. obsahuje osem čísel. Tento kód slúži na odblokovanie v situácií, kedy trikrát zadáte nesprávny zaručený elektronický podpis -ZEP PIN.

Pri tvorbe týchto kódov by ste mali vyhnúť:

  • rodným číslam a dátumom narodenia
  • heslám, ktoré využívate v iných kontách
  • príliš jednoduchým kombináciám, napr. : 000000 alebo 123456

Pomôcka: V prípade, kedy máte k dispozícií bezpečnostný osobný kód (BOK), avšak máte neplatné certifikáty, viete si ich jednoducho obnoviť online.

Keď budete mať všetky tri kódy k dispozícií, pracovník na príslušnom úrade ich nahrá do systému. Ďalej dostanete na podpis potvrdenie o prevzatí certifikátov a taktiež aj čítačku elektronického občianskeho preukazu. Tú, spoločne s kódmi budete potrebovať pri vybavovaní elektronických služieb. Pri strate elektronickej čítačky sa samozrejme dá vystaviť nová, avšak za poplatok.

Teraz, keď máte pri sebe všetky potrebné náležitosti, nasleduje inštalácia potrebných aplikácií. Konkrétny balík aplikácií stiahnete tu.

Pomôcka: pri inštalácií aplikácií je potrebné, aby ste zaklikli obe elektronické čítačky: Bit4id a Gemalto.

Po úspešnej inštalácií sa Vám v počítači, pravdepodobne na pracovnej ploche zobrazia nasledujúce ikony: Štart eID, eID Certificate Propagator a Instalatoraplikacii.

Následne je potrebné vykonať prvotné spustenie. Je potrebné, aby ste pri tomto úkone mali pripojenú elektronickú čítačku prostredníctvom USB portu k počítaču a v nej zasunutý občiansky preukaz s čipom. Ak je elektronická čítačka správne zapojená, uvidíte svietiť LED kontrolku. Automaticky po inštalácií, by sa Vám malo zobraziť dialógové okno, ktoré od Vás bude žiadať Váš bezpečnostný osobný kód (BOK).

Posledným krokom je aktivácia Vašej e-schránky. Pre tento úkon, je potrebné prejsť na stránku www.slovensko.sk. V pravom hornom roku uvidíte možnosť “Prihlásiť sa na portál”. Taktiež aj v tomto kroku je potrebné, aby ste mali elektronickú čítačku s občianskym preukazom pripojenú k počítaču. Následne po tom, ako sa Váš počítač spráuje s čítačkou, otvorí sa Vám dialógové okno, kde zadáte bezpečnostný osobný kód (BOK) a následne aj zaručený elektronický podpis (ZEP PIN).

Po tomto prihlásení, pre aktiváciu musíte v pravom hornom roku kliknúť na možnosť “Aktivovať elektronickú schránku”.

Aktiváciu Vám potvrdí správa, ktorá Vám bude do schránky zaslaná od Úradu vlády SR do dvoch dní.

Upozornenie: Raz keď si už elektronickú schránku aktivujete, úradná komunikácia od štátu Vám bude zasielaná cez www.slovensko.sk

Okrem tohto článku Vám celý postup aktivácie elektronického občianskeho preukazu a elektronickej schránky uľahčí aj praktický a prehľadný návod, ktorý nájdete tu.

Autor: Eva Ruttkayová, Slovensko.Digital