VIVA bojuje o život alebo je už po všetkom? Prečo sa Rádio VIVA 21. decembra odmlčalo?

Čo sa stalo s nasledovníkom kultového Rádia Twist, s Rádiom VIVA? Prečo sa Viva 21. decembra 2013 o polnoci odmlčala? Je vypnutie rádia normálna prax alebo sa po rokoch vraciame na Balkán? Čo je zač spoločnosť Corporate Legal s.r.o. a jej projekt Info Rádia? Naozaj za Corporate Legal, s.r.o. stojí podnikateľ a oligarcha Vladimír Poór? 

Redakcia 06. 01. 2014 4 min.
Rádio Viva Rádio Viva http://www.radioviva.sk/

Začalo sa to nevinne

V poslednom čase sa objavovali signály, ktoré naznačovali trpký koniec úspešného rádia. Už v roku 2011 na verejnosť prenikli rozpory medzi spoločnosťami prevádzkujúcimi rádio, ktoré prerástli do otvorenej roztržky medzi Rádiom Viva, a.s. a Scan Development-om, s.r.o. na jednej strane a Viva Production House, s.r.o. na druhej.[i] Podľa údajov z Obchodného registra Okresného súdu Trnava spoločnosť Rádio Viva, a.s. bola pôvodným držiteľom rozhlasovej licencie, zatiaľ čo prevádzková spoločnosť Viva Production House, s.r.o. zabezpečovala technickú a personálnu prevádzku rádia vrátane programovej služby[ii].

Viva bojuje o život

Rozpory medzi prevádzkovateľmi sa v roku 2012 prejavili tým, že do verejnej súťaže na novú licenciu  sa prihlásil držiteľ pôvodnej licencie Rádio Viva, a.s. aj servisná spoločnosť Viva Production House, s.r.o.[iii] Nejasný právny stav bol jedným z dôvodov, prečo Rada pre vysielanie a retransmisiu („RVR“) rozhodnutím z 15. mája 2012 vysielaciu licenciu pridelila tretiemu uchádzačovi, schránkovej firme Corporate Legal, s.r.o.[iv]

Viva Production House sa podľa ustanovení § 250 písm. l) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“)[v] proti rozhodnutiu RVR odvolala na Najvyšší súd SR. Namietala, že Corporate Legal nemohol regulárne zvíťaziť, pretože nesplnil jednu zo základných podmienok verejnej súťaže, nepredložil podklady o technicko-organizačnom zabezpečení svojho projektu[vi]. Okrem ďalších námietok tiež uviedla, že člen licenčnej rady RVR Peter Alakša ako vedúci zamestnanec spoločnosti Towercom bol pri posudzovaní projektov uchádzačov v konflikte záujmov. Towercom, ktorý podniká v oblasti šírenia rozhlasového a televízneho vysielania, bezprostredne pred verejnou súťažou uzavrel dva kontrakty na šírenie rozhlasového signálu a na prenájom priestorov pre rádio práve so spoločnosťou Corporate Legal s.r.o.[vii]

Číslo päť žije

Námietky Viva Production House boli opodstatnené a Najvyšší súd SR rozhodnutím z 27. marca 2013 v rámci výkonu správneho súdnictva podľa ustanovení § 244 OSP a nasl.[viii] rozhodnutie licenčnej rady zrušil a vrátil vec RVR na ďalšie konanie a rozhodnutie[ix]. Keď sa však spoločnosť Rádio Viva, a.s. v júni 2013 dostala do platobnej neschopnosti podľa § 3 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii[x] („KaR“) a bol na ňu na vlastný návrh vyhlásený konkurz (návrh dlžníka) podľa ustanovení § 11 ods. 1  a § 12 ods. 4 Zákona o KaR[xi], licenčná rada dokonca uvažovala o odňatí pôvodnej licencie Rádiu VIVA[xii].   

Hoci licenčná rada zohľadnila výhrady a pripomienky Najvyššieho súdu SR voči prvému výberovému konaniu, predsa opätovne pridelila licenciu Corporate Legal s.r.o. na realizáciu verejnoprospešného projektu Info Rádio[xiii]. RVR rozhodnutím z 3. decembra 2013 definitívne pridelila frekvencie Vivy schránkovej firme s tým, že môže začať vysielať 21. decembra o polnoci, najneskôr však do 360 dní (inak mu odoberú licenciu)[xiv].  

Tvrdé vypnutie alebo toto tu ešte nebolo

Rozhodnutie Licenčnej rady RVR z 3. decembra 2013 zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, preto nové Info Rádio nemôže začať vysielanie. Súčasne však pôvodná licencia Rádia Viva vypršala, preto 21. decembra 2013 o polnoci na rozhlasových frekvenciách Vivy zavládlo ticho[xv]. Zatiaľ nie je známe, či sa neúspešný uchádzač o licenciu Viva Production House proti rozhodnutiu licenčnej rady opäť odvolá alebo predmetné rozhodnutie RVR v najbližších dňoch nadobudne účinnosť. Predstavitelia pôvodného rádia sa nevzdávajú a dodnes „vysielajú“ prostredníctvom Internetu. Bývalí zamestnanci Vivy sa dokonca aktivizujú na sociálnych sieťach a aj prostredníctvom Facebooku rozbiehajú veľkú petičnú akciu za zachovanie populárneho rádia[xvi]. .

Je toto definitívny koniec?

Kým vypnuté Rádio Viva „vysiela“ na Internete v provizórnych podmienkach, spoločnosť Corporate Legal s.r.o. sa pripravuje na začiatok vysielania. Projekt Info Rádia by mal priniesť verejnoprospešne zameranú programovú skladbu, kde by minimálne 8% vysielacieho času pripadlo na spravodajstvo a 9,82% na iné programy vo verejnom záujme[xvii]. Corporate Legal s.r.o.  však stále nemá vyhraté. Rozhodnutie licenčnej rady RVR nie je právoplatné a pretrvávajú pochybnosti o postupe RVR, teda či všetko prebehlo v súlade so zákonom.

Postup licenčnej rady obhajuje jej predseda Miloš Mistrík: „Najvyšší súd síce môže zrušiť naše rozhodnutie, ale nemôže nám prikázať, ako máme rozhodnúť.“[xviii] Corporate Legal s.r.o. na rozdiel od prevádzkovateľov Vivy nie je zaťažená dlhmi a podľa niektorých médií sa dokonca teší podpore podnikateľa Poóra.[xix]. Firma, ktorá sa pôvodne venovala poskytovaniu právnych služieb a prenájmu nehnuteľností, nedávno získala nezáväzný úverový prísľub od J&T Banky na 500.000,- EUR na rozbehnutie prevádzky rádia[xx].