Apple a jeho patentový spor

Apple by mal zaplatiť viac ako 234 miliónov dolárov. V piatok o tom rozhodol súd. Spoločnosť Apple uviedla, že sa proti rozsudku odvolá.

Kristína  Jurišová 18. 10. 2015 3 min.

Žaloby: Wisconsin Alumni Research Foundation vz. Apple

Na úvod je potrebné uviesť, že organizácia Wisconsin Alumni Research Foundation podala celkovo na Apple dve žaloby a to v nasledovnom poradí:

  • v roku 2014, kedy spoločnosť žalovala za neoprávnené použitie ich patentu z roku 1998 a

  • v roku 2015, kedy organizácia podala opäť žalobu, ktorej predmetom sú aktuálne procesory používané v najnovších telefónoch: iPhone 6s a iPhone 6s Plus a aj v tablete iPad Pro.

Žaloba: patent z roku 1998

V tejto veci ide o neoprávnené použitie patentu z roku 1998, ktorý by mal zlepšovať účinnosť čipov. Jeho majiteľom je organizácia Wisconsin Alumni Research Foundation, ktorá poskytuje služby v oblasti výskumu, investícií a patentov pre Wisconsin v meste Madison.

Práve táto organizácia „obvinila" Apple z porušenia patentu a v januári 2014 podala žalobu, kde žiadala náhradu škody 862 miliónov dolárov. Apple podľa súdnych spisov akékoľvek porušenie odmietol a uviedol, že patent je neplatný.

Súd posudzoval, či procesory A7, A8 a A8X inštalované do iPhone 5S, 6 a 6 Plus a v niekoľkých verziách počítačového tabletu iPad tento patent porušujú. Kedže majiteľ patentu, v tomto prípade Wisconsin Alumni Research Foundation, má výlučné právo na vynález, nikto iný vrátane gigantu Apple nemôže bez súhlasu majiteľa vynález využívať. Majiteľ môže poskytnúť prostredníctvom licenčnej zmluvy súhlas na využívanie patentu iným osobám, čo v tomto prípade neurobil (okrem toho je možné patent tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú, alebo právnickú).

Aj na základe uvedeného súd vo svojom verdikte rozhodol, že Appel postupoval použitím procesorov nezákonným spôsobom, čím „ignoroval” patent patriaci Wisconsin Alumni Research Foundation. Len pre zaujimavosť dodávame, že ročný obrat spoločnosti Apple v roku 2014 bol 182bn dolárov. (zdroj: BBC)

Carl Gulbrandsen, výkonný riaditeľ Wisconsin Alumni Research Foundation, na margo sporu s Apple povedal: „Toto je prípad, keď tvrdá práca našich vysokoškolských výskumníkov a integrita patentovania a licencovania vynálezov zvíťazili.” (zdroj: BBC)

Patentové právo

Na Slovensku sa udeľovanie patentov riadi zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (tzv. patentový zákon).

Čo je patent?

  • Patent nie je samotný vynález. Ide o ochranný dokument, na základe ktorého dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. “Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete.” (zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR)

  • Patenty sa môžu udeliť udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

  • Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. (zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR)