Rady

CARPATHIAN Advisory Group

CARPATHIAN Advisory Group

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty by mala priniesť viaceré zmeny, ktorých osoh pocítia predovšetkým podnikatelia. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2015, s výnimkou ustanovenia upravujúceho obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz a s výnimkou ustanovení týkajúcich sa úpravy pri poskytovaní niektorých služieb, ktoré majú byť účinné od 1. októbra 2014.

Oblasť cla ako aj oblasť DPH je v EÚ do veľkej miery harmonizovaná, čo prirodzene prispieva k cezhraničnej podnikateľskej aktivite. Dovoz tovaru je vstup tovaru z územia tretieho štátu na územie EÚ a to v ktoromkoľvek členskom štáte. Miestom dovozu takéhoto tovaru je potom štát na území ktorého tovar vstupuje na územie Európskej únie.

Pod číslom 381/2013 Z. z. bola publikovaná novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Firmy, ktoré s tabakovou surovinou na území Slovenska podnikajú, musia v tomto roku pri svojej činnosti postupovať v súlade so všetkými zmenami, ktoré priniesla.

Podnikatelia, ktorí spolu podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej podobnej zmluvy a sú registrovaní ako platitelia DPH, sú v tomto roku povinní postupovať v súlade s novelou zákona o DPH, ktorá priniesla od 1. januára, resp. prvého štvrťroku roku 2014 nové podmienky pri spoločnom podnikaní zdaniteľných osôb.

Snaha finančnej správy zaviesť elektronickú komunikáciu medzi daňovými subjektmi a daňovými úradmi začala už v roku 2012, avšak až po niekoľkých odkladoch bola úspešne implementovaná do informačného systému daňovej správy v rámci reformy daňovej a colnej správy. Príčinou odkladov boli rôzne neočakávané technické problémy, ktoré si vyžiadali zmeny legislatívnej úpravy. Ako to teda konečne vyzerá?

Koniec januára je pre podnikateľov tradične obdobím, kedy im vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a vypočítanú daň zaplatiť. Každý, kto v roku 2013 využíval auto na firemné účely, je povinný urobiť tak v priebehu nasledujúcich dvoch dní.

Novela zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „novela“) bola schválená Národnou radou SR 17. októbra 2013. Novela nadobúda účinnosť od 1.1.2014 a jej hlavným zámerom je vytváranie systematickej legislatívnej podpory boja proti podvodom a daňovým únikom na dani z pridanej hodnoty. Nasledujúci článok prináša viac informácií k vybraným zmenám, ktoré novela zavádza.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá platí od 2014 zavádza nové, prísnejšie pravidlá týkajúce sa transferového oceňovania. Tieto zmeny sa týkajú každého daňovníka, ktorý uskutočňuje transakcie so zahraničnou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je podľa slovenského zákona o dani z príjmov s týmto daňovníkom ekonomicky, personálne alebo inak prepojená. Po novom budú takéto osoby doslova nútené mať pripravenú transferovú dokumentáciu kedykoľvek k nahliadnutiu. 

Národná rada SR nedávno schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá so sebou prináša významné zmeny, ktoré sa dotýkajú day to day businessu podnikateľov.

Keďže so zimou prichádzajú aj rôzne legislatívne novinky ovplyvňujúce podnikanie na Slovensku, nižšie uvádzame stručný opis najnovších a najpodstatnejších zmien. Niektoré novinky sú veľmi kritizované, avšak podľa nášho názoru, zaťažia vo väčšej miere iba špekulantov, pričom normálnym podnikateľom napríklad zníženie daňovej sadzby, aj keď kozmetické, alebo zavedenie tzv. tax rulings, čiže záväzných daňových stanovísk určite prispeje k lepšej podnikateľskej nálade. 

Strana 1 z 2