Správy

JUDr. Alexandra Podivinská

JUDr. Alexandra Podivinská

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Kto je vlastníkom odpadu, ktorý vznikol počas výstavby supermarketu? Touto otázkou, ako aj otázkou porušenia základných ľudských práv a slobôd sa zaoberal Ústavný súd ČR v nasledujúcom náleze.

Pozrime sa na nález Ústavného súdu ČR, v ktorom rozhodoval o porušení práva na osobnú slobodu sťažovateľa v súvislosti s rozhodnutím o nariadení výkonu trestu odňatia slobody.

V súčasnosti využíva vymoženosti pokročilej techniky snáď každý. K tomu patrí aj používanie mobilných telefónov. Účelom článku je rozobrať otázku, či je na mieste, pokiaľ vyučujúci učiteľ odníme žiakovi jeho mobilný telefón a na akú dobu by tak učiteľ mohol urobiť, aby bolo jeho konanie v súlade so zákonom.

Prednedávnom Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásila rozsudok vo veci Dubská a Krejzová proti Českej republike. Prečítajte si o tom, ako súd rozhodol.

Skupina senátorov podala na Ústavný súd ČR návrh na zrušenie niektorých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platnom znení. Prečítajte si o tom, aký názor zastal Ústavný súd ČR v tejto právnej veci.

Poslanci Národnej rady SR, konkrétne Natália Blahová a Ondrej Dostál predložili Národnej rade SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení. 

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci porušenia základných ľudských práv a slobôd vo veci výpovede pracovnej zmluvy učiteľky. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal stanoviko k nariadeniu a vykonaniu domovej prehliadky v štádiu pred vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania.

Dňa 14. februára 2017 bol schválený návrh zákona skupiny poslancov NR SR, ktorý sa týka nových podmienok držania psov, ako aj ich chovateľov.

Ústavný súd ČR vydal nález v trestnej veci neposkytnutia starostlivosti a porušenia práva sťažovateľa podľa čl. 39 Listiny základných ľudských práv a slobôd, v zmysle ktorého len zákon môže stanoviť, ktoré konanie je trestným činom.