Správy

JUDr. Alexandra Podivinská

JUDr. Alexandra Podivinská

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Tento článok nadvädezuje na novinky v civilnom procese. Bude sa zaoberať zmenami v inštitúte iných subjektov konania a procesných úkonov súdu.

V novinkách sa venujeme vybraným zmenám, ktoré prinieslo prijatie Civilného sporového poriadku.

Určité zmeny nastali aj v oblasti účastníkov konania (po novom strany), v možnostiach ich zmeny, zámeny alebo vystupovania osôb na jednej či druhej strane.

S prijatím Civilného sporového poriadku prišli aj zmeny určovaní príslušnosti súdov.

Civilný sporový poriadok predstavuje nóvum vo viacerých oblastiach. Výnimkou nie je ani úprava základných princípov sporového konania a právomoci súdu.

Nová právna úprava v oblasti civilného práva procesného priniesla aj určité zmeny v terminológii civilného práva procesného.

Pri právnom zastúpení jedného a pri zastúpení viacerých klientov zo strany advokáta sa v praxi uplatňujú iné podmienky výpočtu odmeny advokáta.

Najvyšší súd SR vydal koncom júna zbierku stanovísk a rozhodnutí vo veciach správnych. Vybrali sme pre Vás nasledujúce stanovisko.

NR SR schválila zákon, na základe ktorého nastavajú zmeny v oblasti školstva.

K posudzovaniu trestnej zodpovednosti páchateľa, ktorý bol podozrivý zo spáchania nedbanlivostného trestného činu usmrtenia uviedol Ústavný súd ČR nový právny názor.