Správy

JUDr. Alexandra Podivinská

JUDr. Alexandra Podivinská

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Po rozvode manželstva a následnej úprave styku s maloletým majú obaja rodičia právo zabezpečovať starostlivosť o dieťa v rovnakej miere. V praxi to však samozrejmosťou nie je.

V tejto právnej veci napadla samosudkyňa ustanovenie insolvenčního zákona, nakoľko podľa jej názoru je v rozpore s Ústavou ČR. Aký postoj k tomuto zaujal Ústavný súd ČR?

V rozhodovacej činnosti súdov sa niekedy stretneme aj so situáciami, kedy súd nižšieho stupňa nerešpektuje právny názor obsiahnutý v rozhodnutí súdu vyššieho stupňa, ktorým je viazaný.

Pri osobách, ktoré sú zaraďované do skupiny zraniteľných osôb, by mal súd prihliadať na to, aby boli ich práva v konaní pred súdom rovnako ako práva ostatných účastníkov. V tomto konaní tomu tak nebolo.

Ústavný súd ČR rozhodoval o zjavne neopodstatnenom návrhu sťažovateľa, týkajúceho sa trestu vyhostenia.

Najvyšší súd SR rozhodoval o odvolaní v rámci správneho súdnictva, kedy súd nerešpektoval podanie žalobkyne.

ESĽP dňa 16. februára 2016 rozhodol vo veci porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života sťažovateľky, ktorá bola pozbavená rodičovských práv. Prečítajte si, ako úrady a v neposlednom rade aj štát, pochybili.

Nález Ústavného súdu ČR, týkajúci sa starostlivosti o maloleté deti, zaujatosti sudkyne a vulgárnej kritiky na jej adresu zo strany sťažovateľa, za čo mu bola uložená poriadková pokuta.

Ak nájomca nesprístupní byt za účelom vyhotovenia znaleckého posudku na jeho predaj verejnou dražbou, vzniká tým dôvod pre vypovedanie nájmu zo strany prenajímateľa?

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti, ktorou sa sťažovateľ domáhal zrušenia uznesenia Najvyššieho súdu. Prečítajte si, o aké dôvody sa sťažnosť opierala.