Správy

JUDr. Alexandra Podivinská

JUDr. Alexandra Podivinská

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti týkajúcej sa nedoručenia rozsudku o rozvode manželstva.

Dlhšiu dobu je diskutovaná otázka, či má rodič povinnosť zaočkovať svoje dieťa, ak mu táto povinnosť vyplýva síce z právneho predpisu, ale na druhej strane, s očkovaním svojho dieťaťa z určitých príčin nesúhlasí. Ohľadne tejto problematiky vydal Ústavný súd ČR koncom minulého roka rozhodnutie, ktoré môžeme považovať za prelomové.

Od 15. januára 2016 ministerstvo vnútra oficiálne sprístupnilo elektronické služby, ktoré sa týkajú ponikateľov, ktorí ubytúvajú cudzincov.

Podmienky podávania sťažnosti na ESĽP sa od 1. januára 2016 zmenili. Prečítajte si ako.

Ústavný súd ČR rozhodol o sťažnosti týkajúcej sa ponechania obvineného vo väzbe, keď mu hrozil podmienečný trest odňatia slobody, čím všeobecné súdy porušili jeho základné práva a slobody.

Ústavný súd Českej republiky vydal zaujímavý nález týkajúci sa určenia výšky výživného a stanovenia určitých hraníc pri rodičoch s nadštandardným príjmom.

Najvyšší súd SR rozhodoval o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci. Pozrime sa, prečo považoval návrh obžalovaného za nedôvodný a prvostupňovému súdu predmetnú trestnú vec neodňal.

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o šikanóznom exekučnom návrhu, ktorému bola napriek tomu poskytnutá súdna ochrana, čo založilo porušenie práva na spravodlivý proces.

V priebehu posledného mesiaca v roku vrátil prezident SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, na opätovné prerokovanie Národnej rade SR. Prečítajte si, aké dôvody prezident SR uviedol.

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií bol prijatý za účelom zrovnoprávnenia niektorých profesií v rámci Európskej únie.