JUDr. Peter Slezák

JUDr. Peter Slezák

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Súčasťou regulácie odbor­nej spôsobilosti finančných agentov i finančných poradcov bolo aj je osobitné finančné vzdelávanie. 

Dňa 23.2.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 282/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného novelizoval aj ustanovenia regulujúce odbornú spôsobilosť. Odborná spôsobilosť predstavuje právny inštitút zabezpečujúci vedomosti finančných agentov a finančných poradcov. Ide o súbor právnych noriem, ktoré upravujú požiadavky na dosiahnutý stupeň vzdelania, odborné školenia, úspešné zloženie skúšok a taktiež prax na trhu.[1]

Zákon č. 186/2009 Z. z.  o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov unifikuje podmienky, za ktorých možno vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v rôznych segmentoch finančného trhu.[1] Ide o sektor poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia,  poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, prijímania vkladov a starobného dôchodkového sporenia.