Analýzy

Peter Varga

Peter Varga

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Pojem daňová optimalizácia prirodzene priťahuje pozornosť. Ak v pozadí takejto optimalizácie je ekonomicky opodstatnená transakcia, jedná sa o celkom legálny spôsob znižovania nákladov. Nižšie môžeme vidieť príklad takejto štruktúry v strednom kroku realizácie.

S účinnosťou od 1.3.2014 sa do zákona o dani z príjmov zaviedla nová sadzba dane vo výške 35%. Tú je povinný zrážať platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu. Čo presne táto novela prináša, kto je platiteľom dane a kto je daňovník tzv. nezmluvného štátu? Ako to ohrozuje tých, ktorí optimalizujú svoje daňové povinnosti prostredníctvom daňových rajov?

V roku 2011 boli zavedené Radičovej vládou tzv. zdravotné odvody z dividend, ktoré Ficová vláda v roku 2012 zvýšila. Aj keď sa táto platba formálne nazýva zdravotný odvod, je to obyčajná daň z dividend, ktorou sa zaviedlo ekonomické dvojité zdanenia. Zisk je zdanený nielen na úrovni spoločnosti 22% sadzbou, ale pri vyplácaní spoločníkom – fyzickým osobám aj 14% zdravotným odvodom. Podnikateľ tak musí za určitých okolností zo svojho zisku zaplatiť aj jednu tretinu. Dá sa týmto zdravotným odvodom z dividend vyhnúť?

Daňové právo nebýva vždy priateľské k poctivým podnikateľom. Niekedy dokonca pôsobí ako dvaja hrubokrkí mafiáni z 90. rokoch, ktorí majiteľa reštaurácie odvedú za mesto pomstiť neochotu podnikateľa deliť sa s nimi o svoje zisky z príjmov reštaurácie. Prečo sú dvaja? Lebo jeden sa volá DPH a druhý daň z príjmov. V pozadí však stojí ešte jedna postava, policajt s menom reštrukturalizácia. Ten sa však iba pozerá a nasadí vám dýku do chrbta akonáhle ho požiadate o pomoc.

Rozhodnutia slovenských súdov ukladajúce relatívne mierne sankcie dnes umožňujú na Slovensku predstierať formálne podnikateľskú činnosť, pričom v skutočnosti sa jedná o činnosť závislú, pre ktorú slovenský právny poriadok priznáva právnu formu pracovnoprávneho pomeru. Takto fingujúca osoba tým získa vyšší čistý príjem a zamestnávateľ si tak zníži náklady predovšetkým úsporou na odvodových povinnostiach. Obeťami zneužívania tohto nekonzistentného systému sú všetci ostatní. 

Technické zhodnotenie vo svojej podstate znamená výnimku zo všeobecného režimu uplatňovania výdavkov jednorázovo ako daňové výdavky v zdaňovacom období v ktorom je o nich zaúčtované. Ak nejaké výdavky spĺňajú definičné znaky technického zhodnotenia podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a účinnom znení, daňovník ich nemôže jednorázovo uplatniť. Daňovník je v takom prípade povinný zvýšiť vstupnú, respektíve zostatkovú cenu majetku na ktorom sa technické zhodnotenie vykonalo, čo predstavuje odlišný daňový režim.

Zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia sa dnes dotýkajú každého, koho príjem súvisí s viac ako dvoma suverénnymi štátmi. Ak napríklad fyzická osoba pracuje v zahraničí, ale je občanom Slovenskej republiky alebo firma je registrovaná na Slovensku, ale má aj príjmy zo zahraničia, ako sa tieto príjmy zdaňujú a kde? Na tieto otázky odpovedajú práve daňové zmluvy a spôsob akým sa interpretujú.

Ľudia sa ma často pýtajú ako a kedy zdaňovať nehnuteľnosti. Aby som sa nemusel stále opakovať, pripravil som si pre vás krátky článok k tejto problematike. Budem sa obmedzovať iba na zdaňovanie príjmov fyzických osôb z predaja nehnuteľnosti.

Už v roku 2011 navrhla Európska komisia zaviesť tzv. daň z finančných transakcií, čo sa však stretlo s veľkým odporom. Dnes je však situácia iná a na stole leží smernica, ktorá zavádza daň z finančných transakcií. Tú dnes podporuje len 11 krajín Európskej únie, avšak vrátane Nemecka, Francúzska a Slovenska. Obrovským kritikom tohto návrhu je Spojené kráľovstvo. Znamená táto daň zemetrasenie v Európskej únii? Čo vlastne zdaňuje a aké sú motívy jej zavedenia? O tom je táto analýza.

Ak poskytujete služby klientom z iného členského štátu a nie ste platiteľom DPH, pravdepodobne sa pre účely DPH budete musieť registrovať. Za nedodržanie tejto povinnosti Vám hrozia administratívne sankcie. Kto sa musí registrovať a aké DPH konsekvencie z toho plynú, aj o tom je tento krátky článok.