JUDr. Mária Dvončová

JUDr. Mária Dvončová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Musí byť v prípade súťaže organizovanej prostredníctvom sociálnej siete Facebook k dispozícii štatút súťaže? Aký je postih, ak vyhlasovateľ súťaže túto povinnosť poruší?

Ako môže postupovať zamestnanec, ak mu zamestnávateľ nevyplatí mzdu? Má niekoľko možností. Čo všetko sa za mzdu považuje a čo sa za mzdu nepovažuje?

V prípade ak nerešpektujete tzv. zástrčkový zákon a neplatíte koncesionárske poplatky, je možné, že Vám domov príde výzva na úhradu nedoplatku. Kedy sa považuje Váš dlh za premlčaný a v ktorých prípadoch si môžete ušetriť platbu za viaceré odberné miesta?

Využili ste možnosť prepravy taxíkom, avšak účtovanie ceny za poskytnutú službu nie je podľa Vás v súlade so zákonom? Pozrime sa bližšie na právnu úpravu vzťahujúcu sa na danú situáciu, ochranu a možnosť postupu zákazníka ako spotrebiteľa.

Za akých podmienok je možné zmeniť maloletému dieťaťu priezvisku? Je potrebný súhlas oboch rodičov? Ako sa postupuje v prípade, ak druhý rodič odmietne dať súhlas k zmene priezviska maloletého?

Pri uzatváraní dohody dedičov v rámci dedičského konania a súčasne zriaďovaného predkupného práva pre jedného z dedičov je potrebné jasne zadefinovať, či má predkupné právo charakter záväzkový alebo má byť zriadené ako vecné právo.

Prevádzkovanie ubytovacích služieb (hotely, penzióny atď.) ale i iných služieb, ktoré sú spojené s odkladaním vecí (napríklad fitnescentrá) je spojené so zaujímavou otázkou, a to, kto zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si zákazník odložil alebo jednoducho vniesol do prevádzky.

Za akých podmienok môže dedič odmietnuť dedičstvo? V akej lehote a akou formou? V ktorých prípadoch obvykle dedičia odmietajú dedičstvo?

Aké chyby sa robia najčastejšie pri písaní závetov? Absencia ktorých náležitostí závetu spôsobí jeho neplatnosť?

Má zamestnávateľ právo na vrátenie nákladov, ktoré vynaložil na vzdelávanie svojho zamestnanca? Ak áno, tak za akých podmienok? Možno uzatvoriť osobitný typ dohody, aby následne zamestnanec neodišiel ku konkurencii?