JUDr. Mária Dvončová

JUDr. Mária Dvončová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Ako prebieha kontrola liečebného režimu zo strany Sociálnej poisťovne, aké sú práva a povinnosti dočasne pracovne neschopnej osoby a aké sú sankcie z jej strany, v prípade, ak liečebný režim porušíte?

Môžu sa i starí rodičia domáhať právnou cestou stretávania sa s vnukmi? V tomto článku si bližšie priblížime podmienky, za ktorých upraví súd styk maloletého dieťaťa so starými rodičmi, prípadne inými blízkymi osobami a samotný priebeh tohto súdneho konania.

Ak jedna a tá istá osoba vykonáva zároveň viacero verejných funkcií, dostáva za to i viacero platov? Alebo existujú určité obmedzenia?

Vecné bremená môžu byť v rámci dedičského konania zriadené závetom alebo i dohodou dedičov. Bližšie si tieto spôsoby priblížime v článku.

Šikana na pracovisku, či už vo forme mobbingu alebo bossingu, je predmetom mnohých súdnych rozhodnutí. Prinášame stručný náhľad ako súdy v prípadoch namietanej šikany rozhodli.

Právo na štrajk je garantované Ústavou Slovenskej republiky. Tá pritom odkazuje v príslušnom článku na osobitný zákon, ktorý mal byť prijatý, avšak nikdy prijatý nebol. Aké sú teda podmienky pre výkon tohoto práva, ak osobitná právna úprava neexistuje?

V tomto článku si priblížime bližšie situáciu, keď vlastník nemá prístup k svojej stavbe, a musí sa tak  domáhať práva cesty cez priľahlý pozemok prostredníctvom žaloby na súde.

Kto zodpovedná  za poškodenie vozidla výtlkom na ceste a ako si škodu uplatniť? Pozor i na unesenie dôkazného bremena.

Je možné byť súčasne poslancom obecného zastupiteľstva a poslancom Národnej rady SR? Je možné byť súčasne starostom obce a poslancom zastupiteľstva VÚC? Pozreli sme sa bližšie na rôzne možné kumulácie verejných funkcií.

Ak obec nie je schopná plniť svoje záväzky po lehote ich splatnosti, môže na ňu byť zavedený tzv. ozdravný režim alebo nútená správa. Ide o určitú záchranu aj pred exekúciou. Aké sú podmienky a proces nútenej správy obce?