JUDr. Mária Dvončová

JUDr. Mária Dvončová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Ak súd predbežným opatrením zakázal nehnuteľnosti predať, darovať alebo inak scudziť, je následne uzatvorená kúpna zmluva platná? Ktorým momentom dochádza k porušeniu tohto zákazu – uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľností alebo až prevodom vlastníctva k daným nehnuteľnostiam?

Zákonník práce rozoznáva tri typy dovolenky, jednou z nich je i tzv. dodatková dovolenka. Kto má na ňu nárok a za akých podmienok ju môžete čerpať? 

Ak obec nie je schopná plniť svoje záväzky po lehote ich splatnosti, môže na ňu byť zavedený tzv. ozdravný režim alebo nútená správa. Ide o určitú záchranu aj pred exekúciou. Aké sú podmienky a proces nútenej správy obce?

Aký typ zmluvy zvoliť, ak si chcete zabezpečiť opatrovanie a starostlivosť v starobe  a súčasne previesť nehnuteľnosť na opatrujúcu osobu? Je možné záväzok doopatrovania vymáhať?

Pri formulácii žaloby, ktorá sa týka susedského sporu, sa mnohokrát stáva, že petit žaloby nie je správne formulovaný a žalobca v dôsledku toho spor prehrá. Poukážeme na rozdiely medzi rôznymi formuláciami petitu žaloby v prípade susedských sporov.

V pokračovaní série článkov o najčastejších susedských sporoch a právnom pohľade na ne, sa v tom dnešnom zameriame na chov psov. Konkrétne, aká legislatíva upravuje ich prihlásenie v obci, v nadväznosti na to daň za psa, kedy štekot psov prekračuje únosnú mieru, prípadne ako sa môže osoba brániť proti nadmernému obťažovaniu zo strany susediacich psov.

V dnešnom pokračovaní série článkov o najčastejších susedských sporoch zodpovieme otázky týkajúce sa chovu zvierat na pozemku. Aké sú podmienky pre chov určitých zvierat s ohľadom na susediace pozemky? Je možné uhynuté zviera zakopať na pozemku? Ako sa brániť v prípade, ak zvieratá zo susediaceho pozemku neustále vybiehajú na náš pozemok?

Je zamestnanec povinný zotrvať u zamestnávateľa i počas výpovednej doby? Aké sú potenciálne sankcie zo strany zamestnávateľa alebo riziká, ak v zamestnaní nezotrvá? Musí zamestnávateľ súhlasiť s dohodou o skončení pracovného pomeru, ak si zamestnanec našiel novú prácu?

Prinášame Vám sériu článkov, v ktorých sa budeme postupne venovať najčastejším susedským sporom, zásahom do susedských práv, ich právnemu základu a prípadnej judikatúre.

Kto rozhoduje o termíne čerpania dovolenky? Za akých podmienok  Vám jej čerpanie môže zamestnávateľ nariadiť? Ako je to s čerpaním dovolenky pri skončení pracovného pomeru a nástupe na materskú dovolenku?