Mgr. Anton Ukropec

Mgr. Anton Ukropec

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Záruka nestranného konania je jedným zo základných práv každého účastníka konania pre súdom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či ide o civilný alebo iný druh procesu. Zaujatosťou sudcu môže totižto veľmi ľahko a priamočiaro dôjsť k porušeniu zásady rovnosti účastníkov konania, v dôsledku čoho sa jeden z účastníkov konania dostáva do nevýhodnej procesnej pozície, ktorej dôsledkom môže byť vydanie nesprávneho rozhodnutia vo veci samej. Otázke zaujatosti a nestranného konanie sudcu je preto potrebné venovať náležitú pozornosť.

Osobný bankrot, označovaný aj ako oddlženie, je inštitút slúžiaci dlžníkovi na to, aby sa mohol zákonnou cestou pod dozorom súdu zbaviť svojich dlhov v prípade, ak sa dostane do finančných problémov. Právna úprava oddlženia je obsiahnutá v štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“), konkrétne v § 166 až § 171, ktorý upravuje problematiku konkurzov, reštrukturalizácií a ďalšie súvisiace otázky.