Redakcia

Redakcia

Zabezpečujeme redakčnú činnosť a prispievame do obsahu Právnych novín vďaka nášmu tímu najmä spravodajstvom a prehľadovými informáciami. Taktiež radi poskytneme odpovede na Vaše otázky a privítame aj akékoľvek podnety na zaujímavé správy či iné články.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ČLÁNKY AUTORA

Nedávne informácie o odsune vojsk NATO z Afganistanu vyvoláva niekoľko otáznikov ako to bude s Afganistanom vyzerať po roku 2014. Aktuálne stojí Afganistan pred ťažkou úlohou a tou je určenie si svojho vlastného osudu. Od útoku NATO sa ekonomická situácia kontinuálne zlepšuje, je však otázne do akej miery to dokáže pritiahnuť veľké zahraničné investície a celkovo tak zvýšiť dramatickejšie životnú úroveň samotných obyvateľov Afganistanu. Pozrime sa preto na to ako sa situácia v Afganistane zmenila od roku 2001, kedy NATO začalo s ofenzívou v Afganistane a ako to vyzerá s ekonomickou situáciou v krajine v súčasnosti.

V otázke čínsko-japonských vzťahov priťahuje pozornosť čoraz viac neutíchajúci spor o súostrovie Senkaku, skupinu piatich malých neobývaných ostrovov a troch skál vo Východočínskom mori. Celý spor sa týka otázky, komu patrí súostrovie Senkaku a kto si môže nárokovať suverenitu nad týmto územím. Územie ostrovov je síce neobývané, no nachádzajú sa na jeho teritóriu bohaté náleziska ropy a zemného plynu, čo viedlo k vyvolaniu diplomatickej bitky medzi dvoma ázijskými veľmocami, Japonskom a Čínou.

Euro má konkurenciu, vo svojej podstate neočakávanú a svojim spôsobom aj ilegálnu. Táto nová mena sa volá „bitcoin“. Bitcoin vzniká na tisíckach počítačov, decentralizovane na internete. Dá sa konštatovať, že predstavuje tak určitý druh anarchistických peňazí. Táto mena by však mohla byť začiatkom úplne novej éry.

Odbornú ako aj laickú verejnosť už dlhšiu dobu trápi otázka efektívnosti, rýchlosti a správnosti fungovania občianskeho súdneho konania. Vo všeobecnosti je možné povedať, že súčasná právne úprava je už dávno nedostačujúca a vyžaduje veľa systematických zmien. Z tohto dôvodu pristúpilo Ministerstvo spravodlivosti SR k vytvoreniu celkovej novej koncepcie občianskeho procesného práva, ktorá by malo reflektovať aktuálne požiadavky na fungovanie súdneho systému.

Keď sa pred štyrmi rokmi stal Barack Obama prezidentom Spojených štátov amerických používajúc známe heslo „Yes, we can“, dnes po prvom funkčnom období už môžeme skonštatovať: „Yes, we partly did“. Nezamestnanosť v Spojených štátoch amerických je najnižšia počas celého funkčného obdobia Baracka Obamu a to aj napriek tomu, že Spojené štáty zápasia s problémami svojho mamutieho verejného dlhu a v Európe zúri dlhová kríza, ktorá sa dotýka globálne celého sveta.

Tento článok sa zameriava na porovnanie dvoch najčastejšie zakladaných kapitálových spoločností v SR, a síce akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením. Pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ktorá z týchto dvoch foriem podnikania by bola pre nich najvýhodnejšia, je zaiste potrebné oboznámiť sa so základnými charakteristikami a rozdielmi medzi týmito obchodnými spoločnosťami.

Tento článok má za cieľ v krátkosti opísať dôležité aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri vyberaní správneho daňového raja.

V podmienkach trhovej ekonomiky, vysokej nezamestnanosti a stúpajúcich nákladov vznikajú rôzne rizikové situácie ohrozujúce predovšetkým sociálne slabšie subjekty a ich právo na ľudsky dôstojnú existenciu. Aby sa jednotlivec neocitol na hranici chudoby a následného vylúčenia zo spoločnosti, je potrebné neustále sledovať najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, vyhľadávať a eliminovať príčiny vyvolávajúce tento nepriaznivý stav a vytvárať podmienky pre dosiahnutie aspoň minimálneho životného štandardu. Nevyhnutným nástrojom ochrany jednotlivca pred hmotnou a sociálnou núdzou sa stáva určenie spoločensky uznanej hranice množstva existenčných prostriedkov a služieb nevyhnutných na uspokojovanie základných ľudských potrieb aspoň na minimálnej úrovni, teda určenie životného minima.

Od 1. januára 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 361/2012 Z. z., v poradí dvadsiaty siedmy zákon, ktorý mení a dopĺňa znenie kódexu slovenského pracovného práva, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov. Prijatím novely by sa mali odstrániť ustanovenia znevýhodňujúce zamestnancov alebo zamestnávateľov, zabezpečiť rovnováha uplatňovania práv a povinností medzi týmito subjektmi, vytvoriť dôstojné pracovné podmienky a precizovať právne postavenie zástupcov zamestnancov.

Tento príspevok obsahuje výpočet základných zmien, ktoré so sebou prináša novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným motorom zmien v úpravy dani z pridanej hodnoty bol fakt, že Slovensko má obrovské nedostatky vo výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom. Okrem toho Novela zákona predstavuje reakciu na povinnú transpozíciu príslušnej legislatívy Európskej únie.