Benátska komisia sa oboznámila s nálezom vo veci sťažnosti nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov

Prečítajte si, aký má názor riaditeľ divízie ústavnej spravodlivosti zo sekretariátu Benátskej komisie a riadny člen Benátskej komisie Schnutz Rudolf Dürr na základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám našich piatich kandidátov na post sudcov ústavného súdu.

Redakcia 12. 12. 2017 2 min.

Na 113. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie) 8. – 9. decembra 2017 v Benátkach sa členovia Benátskej komisie oboznámili s výrokmi rozhodnutia I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 575/2016 zo 6. decembra 2017 vo veci týkajúcej sa sťažnosti nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov.

Riaditeľ divízie ústavnej spravodlivosti zo sekretariátu Benátskej komisie a riadny člen Benátskej komisie Schnutz Rudolf Dürr skonštatoval, že:

  • „Základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám piatich kandidátov na post sudcov ústavného súdu bolo porušené a prvý senát prikázal prezidentovi vymenovať troch sudcov z dostatočného počtu kandidátov na tieto uvoľnené miesta. Uvidíme teda, či sa prezident týmto odporúčaním bude riadiť... Jedným z hlavných odporúčaní Benátskej komisie je najmä v dlhodobom horizonte zaviesť kvalifikovanú väčšinu, aby sa tak zaistila väčšia zhoda pri výbere sudcov, ďalej aby sa zástupca prezidenta aktívne podieľal už na preverovaní kandidátov na sudcov v parlamente, aby tak prezident mohol vyjadriť svoje výhrady ešte pred voľbou sudcov.“

Benátska komisia vo svojom marcovom stanovisku okrem iného uviedla: „Ústavný súd by mal vyhlásiť svoje rozhodnutie až vtedy, keď už je k dispozícii písomné vyhotovenie.“ (stanovisko CDL-AD(2017)001 bod č. 77, 4. veta). Sudcovia I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky v zmysle tohto bodu stanoviska Benátskej komisie nález vo veci sp. zn. I. ÚS 575/2016 týkajúcej sa sťažnosti nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov vyhlásili, doručili a zverejnili 6. decembra 2017.

Zdroj: ÚS SR