Bezplatná právna pomoc je bližšie k ľuďom v núdzi aj v maďarskom jazyku

Bratislava, 5.3.2019 – Od dnešného dňa budú mať bližšie k bezplatnej právnej pomoci obyvatelia Komárna a širokého okolia. Centrum právnej pomoci otvorilo ďalšiu, v poradí už pätnástu kanceláriu. Jazyková bariéra je už minulosťou, zamestnanci kancelárie CPP v Komárne hovoria aj po maďarsky.

Redakcia 05. 03. 2019 3 min.

​Už od roku 2006 pomáha Centrum právnej pomoci ľuďom, ktorí si pre zlú finančnú situáciu nevedia dovoliť zaplatiť si konzultácie a právne služby u advokátov. Záujem o bezplatnú právnu pomoc z roka na rok rástol a v roku 2018 Centrum právnej pomoci vybavilo viac ako 72-tisíc klientov. Za 13 rokov pôsobnosti sa Centrum právnej pomoci rozrástlo. Kancelárie Centra právnej pomoci aktuálne sídlia v pätnástich mestách a v ďalších dvadsiatich piatich mestách a obciach poskytujú právne rady v zriadených konzultačných pracoviskách.

Na Slovensku máme aj regióny, v ktorých majú občania k bezplatnej právnej pomoci sťažený prístup, a to pre jazykovú bariéru. V posledných mesiacoch bolo preto otvorených niekoľko kancelárií a konzultačných pracovísk, ktoré pomáhajú ľuďom aj v maďarskom jazyku. „Od jari roku 2012, kedy bola zrušená kancelária Centra v Nových Zámkoch, sme pocítili zo strany klientov enormný záujem o opätovné zriadenie kancelárie aj pre maďarsky hovoriacich občanov. V minulosti, najmä v rámci poskytnutých konzultácií v konzultačných pracoviskách Centra v mestách Levice a Nové Zámky, dochádzalo k problémom kvôli jazykovej bariére a aj z daného dôvodu sme radi, že sa nám v rámci výberových konaní podarilo nájsť päť zo šiestich nových zamestnancov, ktorí hovoria plynule po maďarsky. Je pre nás obrovským úspechom, že sa nám za obdobie štyroch mesiacov vďaka národnému projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu podarilo zriadiť tri nové kancelárie, vytvoriť 18 nových pracovných miest a darí sa nám držať hesla bližšie k Vám“, dodala Zuzana Kubovičová, poverená riadením CPP. Gábor Gál, minister spravodlivosti: Veľmi ma teší, že v uplynulom období pribudli v oblasti južného Slovenska ďalšie kancelárie a konzultačné pracoviská, na jeseň bolo otvorené konzultačné pracovisko vo Fiľakove, v uplynulých dňoch v Galante a dnes sme slávnostne otvorili pobočku v Komárne. Obyvatelia južného Slovenska hlásiaci sa k maďarskej národnosti majú k osobnému bankrotu neraz kvôli jazyku sťažený prístup, záleží nám na tom, aby sa vedeli dostatočne oboznámiť s ich možnosťami a právami, a preto je veľmi dôležité budovať nové kancelárie a konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci aj v tejto oblasti južného Slovenska“.

Aktuálne sa môžu na pracovníkov CPP obrátiť ľudia v občianskoprávnych, rodinných, pracovných veciach, rovnako v obchodnoprávnej, cudzineckej, či správnej agende. Do pôsobnosti Centra právnej pomoci patrí aj pomoc pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a od roku 2017 sa pomoc s osobným bankrotom stala pre mnohých dlžníkov východiskom z bludného kruhu dlhov a exekúcií. 

Zdroj: MS SR