Bitcoiny získali reguláciu už aj na Slovensku

Národná rada SR schválila 17. septembra 2020 návrh novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, čím sa, síce po lehote, zabezpečila transpozícia tzv. AML 5 smernice. Prečítajte si, aké sú najnovšie zmeny a aké povinnosti vyplývajú pre podnikateľov, ktorí pri podnikaní využívajú kryptomeny.

Martina Vanc 02. 10. 2020 6 min.

Povinná osoba

Podnikatelia poskytujúci služby súvisiace s kryptomenami budú mať rovnaké povinnosti ako banky a finančné inštitúcie, to znamená:

  • overiť identikit klientov ešte pred uzatvorením obchodného vzťahu (vykonávať starostlivosť),
  • povinnosť hlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklé obchodné operácie,
  • povinnosť vypracovať internú smernicu, tzv. program vlastnej činnosti, v rámci ktorého povinná osoba obsiahne postupy, ktoré vykonáva s cieľom zamedziť legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a prianiu špinavých peňazí.

Ak sa pýtate, kto konkrétne je povinnou osobou a či ste ňou napríklad aj práve vy, odpoveď vám prinesie nové ustanovenie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktoré v nadväznosti na kryptomeny označuje ako povinnú osobu jednak poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny, ako aj poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.

Čo je to virtuálna mena?

Novela zákona z dôvodov právnej istoty zavádza nové definície:

  • virtuálna mena - digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať,
  • poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny - osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny,
  • poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny - osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.

Viazaná živnosť

Dôležitou zmenou je povinnosť mať živnostenské oprávnenie vo forme viazanej živnosti. Pre obchodovanie s kryptomenami neboli doteraz zavedené žiadne osobitné požiadavky (ako napríklad povolenie od Národnej banky Slovenska) a na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnymi menami postačovala obyčajná živnosť. Z dôvodu netransparentnosti a anonymity účastníkov takýchto finančných vzťahov bolo potrebné zaviesť legislatívny nástroj, ako takéto riziká eliminovať. Všetci podnikatelia poskytujúci služby spojené s virtuálnymi menami tak budú povinní získať živnostenské oprávnenie. Všetky živnostenské oprávnenia vydané do 31. októbra 2020, ktoré obsahom spĺňajú znaky poskytovania služieb spojených s virtuálnymi menami zaniknú k 28. februáru 2021. Živnosť, ktorú budú musieť poskytovatelia po novom získať, a o ktorú sa rozšíri zoznam viazaných živností v prílohe živnostenského zákona sú spolu s požadovanou klasifikáciou nasledovné:

a. poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny - úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

b. poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny - úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Rozširuje sa zoznam funkcionárov, ktorí budú pod väčším drobnohľadom bánk

Po novom sa stanovuje, že zoznam politicky exponovaných osôb tvoria osoby vo funkcii s celoštátnym alebo regionálnym významom. Pribudnú tak predsedovia súdov a Súdnej rady SR (v tomto prípade aj podpredseda), prokurátori a ich námestníci. Pri týchto funkciách sa od povinných osôb vyžaduje zvýšená starostlivosť, ktorá spočíva najmä v podrobnejšej identifikácii klienta.

Podnikám s kryptomenou – Do kedy musím čo stihnúť?

Novela zákona má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2020. Od tohto dátumu majú všetky povinné osoby povinnosť vykonávať starostlivosť voči svojim zákazníkom tak, ako to stanovuje zákon. Voči už existujúcim zákazníkom majú podnikatelia čas vykonať starostlivosť najneskôr do konca mája 2021 a program vlastnej činnosti si musia všetci zabezpečiť najneskôr do konca januára 2021.

Aká je však realita?

Postačujú takéto opatrenia na zabránenie páchaniu trestnej činnosti? Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) zverejnilo informácie o zlyhávaní bánk po celom svete v oblasti obrany proti praniu čiernych peňazí. Novinári celého sveta vyše roka analyzovali dokumenty SAR, t.j. Suspicious activity reports, ktorými hlásia banky podozrivé transakcie na FinCEN - Úrad pre prevenciu finančnej kriminality. Všetky tieto hlásenia sú podľa americkej vlády absolútne tajné. SAR správy však boli zverejnené a následne FinCENom označené, za „neoprávnené zverejnenie SAR je zločinom, ktorý môže mať dopad na národnú bezpečnosť Spojených štátov.“ Zverejnením týchto dokumentov máme možnosť pozorovať svet zločinu a korupcie, v ktorom okrem politikov, oligarchov majú svoju „úlohu“ aj bankári a banky.

V roku 2016 prudko klesala ekonomika Turkménska. Dennou realitou boli hladné rodiny, ktoré si nedokázali zabezpečiť obživu. Z mesta Ašchabat (hlavné mesto Turkménska), však napriek tomu plynú vysoké sumy do zahraničia za pomoci zahraničných bánk a skrytým peňažným tokom do offshorových destinácii. Jednou z podozrivých transakcií bola platba v hodnote 1,6 milióna dolárov – tieto poslalo turkménske Ministerstvo obchodu škótskej firme Intergold LP za cukríky. Čo by nebol až taký problém, avšak oficiálne táto firma nemá s cukríkmi žiadnu spojitosť. Financie tak tiekli cez newyorskú pobočku Deutsche Bank a skončili na lotyšskom účte spoločnosti Intergold, pričom nie je možné dohľadať kto túto spoločnosť vlastní a aké má obchodné zámery. Stanovy Intergold sú podpísané pánom s menom James Dickins (ktorý má v Anglicku založených ďalších 200 firiem). Podľa analytičky z londýnskeho think tanku Chatham House Anette Bohr:

„Tak toto rozhodne znie ako prípad, kedy schránková spoločnosť bola využitá na ukrytie peňazí vytunelovaných zo štátneho rozpočtu“.

Ďalšou ukážkou kreativity pri praní špinavých peňazí je kauza z Ukrajiny - nešťastie z uhoľnej bane v roku 2011. Dlhodobo sa baníci sťažovali, že rozsiahlou korupciou sú ohrozované ich životy, či už z dôvodu chýbajúceho alebo zastaraného vybavenia. Daný podnik bol dlhodobo obľúbeným zdrojom peňazí medzi podvodníkmi. Po zrútení častí bane uviedla vyšetrovacia komisia ako dôvod zastarané vybavenie – tieto mala do bane dodávať cyperská spoločnosť Tornatore Holdings Ltd. Okrem toho, že nebolo možné toho času vypátrať majiteľa Tornatore, v decembri 2011 sa objavilo na účte spoločnosti 5,5 milióna dolárov z ukrajinskej dcérskej spoločnosti pre ťažbu LLC Gazenergolizing. Hneď ďalší deň poslalo Tornatore 999,994 dolárov ruskej spoločnosti, ktorú spoluvlastní ruská vláda (platby tesne pod milión sú považované za typický znak podvodu). Ďalšie transakcie označené ako dary alebo splátky dlhu neboli zo strany ruského partnera objasnené. Neskôr média priniesli informáciu, že majiteľom Tornatore je Jurij Ivanjuščenk, známeho z okruhu vtedajšieho prezidenta Ukrajiny Janukovyča. Tornatore tak bola spoločnosť založená za účelom ovládania štátnej firmy s monopolom na dodávky vybavenia do ukrajinských baní. Kontrolný úrad uviedol, že v zrútenej bani je nefunkčné nové vybavenie v hodnote (kúpnej) za viac ako 21 miliónov dolárov. Ďalších 205 miliónov dolárov sa dohľadať nepodarilo. V roku 2014 Ivanjušcenko z Ukrajiny ušiel.

Vyplývajúc z praktických, skutočných prípadov, z ktorých sme Vám priniesli len malú ukážku, je zrejmé, že pri odhaľovaní a zamedzovaní prania špinavých peňazí je ešte veľmi dlhá cesta k nastaveniu efektívneho mechanizmu, ktorý by bolo ťažké obísť. Nová regulácia je začiatkom a prvým krokom k nastaveniu stabilného prostredia v zamedzovaní takýchto trestných činov. Ak sa však v zmysle novely zákona stávate aj vy povinnou osobou, neváhajte a začnite svoje nové povinnosti riešiť čo najskôr, – na nastavenie vnútorných procesov a mechanizmov v súlade s legislatívou je potrebné vyhradiť dosť času.