Bratislavské právnické fórum 2018

V dňoch 22. a 23. februára 2018 bola pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky a 25. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky pod záštitou predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M., v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organizovaná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Bratislavské právnické fórum 2018“.

Bratislavské právnické fórum 2018

Ústrednou témou konferencie je „Súdnictvo ako garant hodnôt demokratického a právneho štátu”.

Konferencia bude prebiehať paralelne v 13 tematických sekciách. Na plenárnom zasadnutí konferencie so svojimi príspevkami vystúpili okrem predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M., aj dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., za Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky Dr. Tamás Sulyok, emeritný člen Francúzskej štátnej rady Professor Didier Maus, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenka Praženková, sudca Najvyššieho správneho súdu Českej republiky doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D., a za Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické fórum 2018“ je po prvýkrát organizovaná v spolupráci s Ústavným súdom Slovenskej republiky, pričom cieľom tohto podujatia je „povzniesť vnímanie ústavnoprávnych problémov a problémov súvisiacich so súdnictvom na kvalitatívne vyššiu úroveň, založenú na vedeckých argumentoch a oprostenú od niekedy zbytočných emócií“. Ústavný súd Slovenskej republiky a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave veria, že úspešná spoločná organizácia vedeckej konferencie, ktorá je výsledkom dohody o vzájomnej spolupráci medzi oboma inštitúciami, založí tradíciu organizovania podobných podujatí aj do budúcnosti.

Zdroj: ÚS SR