Budapeštianska konferencia k európskej ústavnej identite

V piatok 8. marca usporiadal Ústavný súd Maďarska medzinárodnú konferenciu na tému "Ústavný EÚ identita 2019 - jednota v rozmanitosti". Jedným z hlavných rečníkov tejto konferencie bol aj predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, ktorý tu vystúpil s príspevkom "Niekoľko poznámok k ústavnému súdnictva, Európskej únii a ich styčným bodom". Konferenciu otvoril svojím vystúpením prezident Maďarskej republiky János Áder.

Redakcia 22. 03. 2019 1 min.

Konferencia si kládla za cieľ prehĺbiť diskusiu o národnej identite, ako inštitútu európskeho práva, a jeho percepcii naprieč európskymi ústavnými súdmi aj orgány Európskej únie. Za Súdny dvor Európskej únie tu predniesol hlavný prejav predseda Koen Lenaerts a svoje stanoviská predstavili zástupcovia ôsmich európskych ústavných súdov. Hoci sa jednotlivé vystúpenia líšila uhlom pohľadu aj mierou významu, ktorý ústavné súdy národnej identite prikladajú, bola budapeštianska konferencia dôležitou reflexiou aktuálneho vývoja a cenným príspevkom do ďalšej diskusie o vzťahu národných ústavných súdov a únijných inštitúcií.

csm Budapest 51a2da61fb

Zdroj: Ústavní soud ČR