Budú sa riešiť priestorové problémy bratislavských súdov?

Nedostatok kapacitných priestorov pre zamestnancov Okresného súdu Bratislava I už bude čoskoro minulosťou. Minister spravodlivosti pomohol súdu vyriešiť alarmujúce podmienky, v ktorých zamestnanci dlhé roky pracovali.

Budú sa riešiť priestorové problémy bratislavských súdov?

Nedostatok miesta sa prejavil okrem iného aj na tom, že spisy museli byť uchovávané mimo kancelárií, zväčša na chodbách. Neúnosnú situáciu si bol minister spravodlivosti osobne pozrieť ešte v máji a prisľúbil pomoc s riešením: „Bol to neúnosný stav, jednak pre zamestnancov, ale aj pre klientov súdu, v akých podmienkach sa museli pohybovať a pracovať. Dokumentácia a administrované doklady sa  nachádzajú uložené po chodbách, dokonca na zemi. Situáciu sme potrebovali urýchlene vyriešiť a nájsť prostriedky na prenájom priestorov pre časť súdu“. 

Časť okresného súdu sa presťahuje

Ministerstvo spravodlivosti SR tak vyčlenilo pre Okresný súd Bratislava I za účelom sťahovania časti súdu do prenajatého objektu na Medenej ulici v Bratislave rozpočtové prostriedky pre rok 2018 v celkovej výške 329 958,20 eur, pričom aktuálne sú v riešení ďalšie súvisiace rozpočtové prostriedky vo výške cca 70 000 eur v oblasti IT. V prenajatom objekte je okrem kancelárskych priestorov čiastočne riešené aj uskladňovanie aktuálnej  dokumentácie - spisov, ktoré ešte nie sú určené k archivovaniu, tzv. operatívna spisovňa. 

Súdy sú samostatnou rozpočtovou organizáciou a rovnako aj správcom majetku štátu,  preto je ďalšie konanie vo veci na súde (uzatvorenie zmluvy o nájme, prispôsobenie objektu výkonu činnosti súdu a pod.) zabezpečované KS BA.

Priestory pre archivovanie spisov

V oblasti archivovania dokumentov riešilo Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Krajským súdom v Bratislave (KS BA) a Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) možnosť využitia ďalších priestorov ŠTS v Pezinku pre potreby KS BA v tejto oblasti (časť priestorov ŠTS už KS BA za týmto účelom využíva) a v tejto súvislosti vyčlenilo Ministerstvo spravodlivosti SR rozpočtové prostriedky v roku 2018 vo výške 18 612 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie, 340 000 eur na rekonštrukciu objektu a 104 000 eur na vybavenie objektu regálmi. 

 

OS1 spisy2.jpg

Foto: MS SR

Zdroj: MS SR