Budú sa riešiť priestorové problémy bratislavských súdov?

Nedostatok kapacitných priestorov pre zamestnancov Okresného súdu Bratislava I už bude čoskoro minulosťou. Minister spravodlivosti pomohol súdu vyriešiť alarmujúce podmienky, v ktorých zamestnanci dlhé roky pracovali.

Redakcia 09. 07. 2018 2 min.

Nedostatok miesta sa prejavil okrem iného aj na tom, že spisy museli byť uchovávané mimo kancelárií, zväčša na chodbách. Neúnosnú situáciu si bol minister spravodlivosti osobne pozrieť ešte v máji a prisľúbil pomoc s riešením: „Bol to neúnosný stav, jednak pre zamestnancov, ale aj pre klientov súdu, v akých podmienkach sa museli pohybovať a pracovať. Dokumentácia a administrované doklady sa  nachádzajú uložené po chodbách, dokonca na zemi. Situáciu sme potrebovali urýchlene vyriešiť a nájsť prostriedky na prenájom priestorov pre časť súdu“. 

Časť okresného súdu sa presťahuje

Ministerstvo spravodlivosti SR tak vyčlenilo pre Okresný súd Bratislava I za účelom sťahovania časti súdu do prenajatého objektu na Medenej ulici v Bratislave rozpočtové prostriedky pre rok 2018 v celkovej výške 329 958,20 eur, pričom aktuálne sú v riešení ďalšie súvisiace rozpočtové prostriedky vo výške cca 70 000 eur v oblasti IT. V prenajatom objekte je okrem kancelárskych priestorov čiastočne riešené aj uskladňovanie aktuálnej  dokumentácie - spisov, ktoré ešte nie sú určené k archivovaniu, tzv. operatívna spisovňa. 

Súdy sú samostatnou rozpočtovou organizáciou a rovnako aj správcom majetku štátu,  preto je ďalšie konanie vo veci na súde (uzatvorenie zmluvy o nájme, prispôsobenie objektu výkonu činnosti súdu a pod.) zabezpečované KS BA.

Priestory pre archivovanie spisov

V oblasti archivovania dokumentov riešilo Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Krajským súdom v Bratislave (KS BA) a Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) možnosť využitia ďalších priestorov ŠTS v Pezinku pre potreby KS BA v tejto oblasti (časť priestorov ŠTS už KS BA za týmto účelom využíva) a v tejto súvislosti vyčlenilo Ministerstvo spravodlivosti SR rozpočtové prostriedky v roku 2018 vo výške 18 612 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie, 340 000 eur na rekonštrukciu objektu a 104 000 eur na vybavenie objektu regálmi. 

 

OS1 spisy2.jpg

Foto: MS SR

Zdroj: MS SR