Cena mesta Košice pre predsedníčku ÚS SR

„Cenou mesta Košice“ Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková si 5. júna 2018 v Historickej radnici prebrala z rúk námestníka primátora povereného plnením úloh primátora mesta Košice JUDr. Martina Petruška a námestníčky primátora mesta Košice MUDr. Renáty Lenártovej, PhD., „Cenu mesta Košice“.
Redakcia 11. 06. 2018 3 min.
foto: ÚS SR foto: ÚS SR
JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M., pôsobí vo funkcii predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „predsedníčka ústavného súdu“) od roku 2007. Počas výkonu svojej funkcie dosiahla významné výsledky a mimoriadne zásluhy pri šírení dobrého mena mesta Košice a šírení dobrého mena Ústavného súdu Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Na pozvanie predsedníčky ústavného súdu navštívili mesto Košice a sídlo ústavného súdu významní zahraniční predstavitelia ako napr. predsedovia Európskeho súdu pre ľudské práva Jean-Paul Costa a Guido Raimondi, predseda Súdneho dvora Európskej únie Koen Lenaerts, predseda Benátskej komisie Gianni Buquicchio, mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Spojených štátov amerických, Ruskej federácie, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Bulharskej republiky a štátu Izrael  Slovenskej republike, ako aj ďalší významní zahraniční predstavitelia.
 
Na pozvanie predsedníčky ústavného súdu navštívili mesto Košice tiež delegácie viacerých zahraničných ústavných súdov Českej republiky, Ruskej federácie, Spolkovej republiky Nemecko, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Srbskej republiky, Čiernej Hory, Rumunska, Azerbajdžanskej republiky a Arménskej republiky. Spomenuté návštevy zohrali svoju významnú úlohu jednak vnadväzovaní a udržiavaní bilaterálnych vzťahov uvedených ústavných súdov s Ústavným súdom Slovenskej republiky a jednak pri výmene informácií a skúseností týkajúcich sa ich rozhodovacej činnosti.
Snímka obrazovky 2018 06 11 o 11 Fotor
foto: ÚS SR
 
Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky prispela k rozvoju vedeckej činnosti v rámci mesta Košice organizovaním a spoluorganizovaním medzinárodných vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou – „Ústavné dni“ v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika (v roku 2018 sa uskutoční podľa tradície VII. ročník konferencie) a „Bratislavské právnické fórum 2018“ v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 25. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky. Predsedníčka
Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnila a aktívne s príspevkami vystúpila na viacerých vedeckých a odborných podujatiach. Je autorkou takmer 70 vedeckých a odborných prác hlavne z oblasti ústavného práva v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch.
article Fotor
foto: ÚS SR
 
Počas svojho pôsobenia vKošiciach sa predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková významným spôsobom podieľala na podpore prezentácie umenia sakcentom na tvorbu umelcov vregióne Košice ablízkom okolí, a to napr. v spolupráci s Východoslovenskou galériou a Východoslovenským múzeom. Na jej podnet je v sídle ústavného súdu vystavených vyše 90 umeleckých diel, s ktorými sa v rámci Potuliek po meste pod názvom Ústavný súd ako ho nepoznáte a v rámci Dňa otvorených dverí na ústavnom súde v rokoch 2016 a 2017 oboznámilo vyše 5100 návštevníkov ústavného súdu.
 
Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky významným spôsobom prispela k prezentovaniu rozhodovacej a inej činnosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, akoaj kzviditeľneniu vedy akultúry vmeste Košice prostredníctvom šírenia relevantných informácií na webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky a spolupráce s lokálnymi a celoslovenskými médiami a tlačovými agentúrami.
 
Zdroj: ÚS SR
 
Odovzdanie tejto ceny bolo však sprevádzané kontroverziami a možným konfliktom záujmov. O bližších okolnostiach sme písali v tomto článku.