Cestovné práva: Neplatný alebo stratený cestovný pas

Členstvo v Európskej únii prinieslo viacero praktických výhod a zjednodušení každodenného života. Jednou z nich je aj slobodný pohyb po členských štátoch EÚ. Táto výhoda však v zásade platí len pre občanov EÚ a preto je nevyhnutné mať so sebou doklad preukazujúci váš občiansky status. Čo však v prípade, že ho stratíte alebo je neplatný?

Redakcia 31. 07. 2019 2 min.

Podľa pravidiel EÚ musia mať všetci cestujúci (vrátane detí) so sebou platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Avšak, ak ste:

  • stratili cestovný pas, alebo vám ho odcudzili,

  • zistili, že vám vypršala jeho platnosť

zaviedli krajiny EÚ systém, ktorý vám v týchto situáciách pomôže.

Pozrite si napríklad podmienky Veľkej Británie.

Je však vecou každého členského štátu, aby rozhodol, či a/alebo kedy umožní občanom EÚ vstup na svoje územie alebo opustenie svojho územia bez platného cestovného dokladu.

Keďže neexistujú pravidlá EÚ, ktoré upravujú cestovanie bez platných cestovných dokladov, podmienky a postupy sa odlišujú v jednotlivých krajinách (a môžu sa meniť bez upozornenia). Ak ste sa už vydali na cestu a:

  • ste v EÚ, najskôr by ste sa mali obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo svojej krajiny;

  • ak ste mimo EÚ, kde vaša krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo, máte právo na konzulárnu ochranu od ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Majte na pamäti, že aj keď je v niektorých krajinách povolené opustiť alebo vstúpiť na ich územie bez platného cestovného dokladu, je možné, že ho budete stále potrebovať v krajinách, cez ktoré prechádzate.