Cestovné práva: Zrušenie letu?

Čas dovoleniek so sebou prináša nielen vytúžený oddych, ale aj adrenalín z nových zážitkov. Nie všetky môžu byť však pozitívne. Dnes sa pozrieme na jeden z najčastejších problémov dovolenkárov, ktorým je neočakávané zrušenie letu. Kedy vám vznikajú práva?

Redakcia 13. 08. 2019 3 min.

Právo EÚ zavádza v oblasti ochrany spotebiteľa (teda bežných ľudí kupujúcich tovary a služby) viaceré regulácie, ktoré majú za cieľ zjednotiť práva občanov voči obchodníkom v celej Európskej únii. Jednou z týchto oblastí sú práva cestujúcich pri využívaní prostriedkov prepravy, akými sú lietadlá, lode, autobusy, ako aj samostatná oblasť tzv. balíkov cestovných služieb (zájazdy pripravené cestovnou kanceláriou).

Pokiaľ ide o vaše práva z leteckej prepravy, tie môžete uplatniť jedine v týchto prípadoch:

 • ak ide o let v rámci EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ
 • ak ide o let z krajiny mimo EÚ do destinácie v EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ
 • ak ide o let z EÚ do destinácie mimo EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ.

Pod EÚ sa myslí 28 členských štátov EÚ vrátane Guadeloupe, Francúzskej Guayany, Martiniku, ostrovov Réunion a Mayotte, Svätého Martina (Francúzskych Antíl), Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko.

Naproti tomu, tieto práva nemáte v týchto prípadoch:

 • ak ide o let z krajiny mimo EÚ do destinácie v EÚ, ktorý prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny mimo EÚ
 • ak vám už bola poskytnutá kompenzácia (odškodnenie, presmerovanie, pomoc) za problémy spojených s letom podľa príslušných právnych predpisov krajiny mimo EÚ

Pod EÚ sa nemyslia Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy

Pod zrušením letu sa myslia tieto situácie:

 • zrušil sa pôvodný letový poriadok a presunuli vás na iný plánovaný let
 • lietadlo síce odletelo, no bolo nútené vrátiť sa na letisko odletu a došlo k vášmu presunu na iný let
 • lietadlo doletelo na letisko, ktoré nie je konečnou destináciou, ktorú máte uvedenú na letenke, s výnimkou týchto prípadov: 
  • akceptovali ste presmerovanie letu (za porovnateľných prepravných podmienok a v čo možno najskoršom termíne) na letisko vašej konečnej destinácie alebo inej destinácie, s ktorou ste súhlasili. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.
  • letisko príletu a letisko pôvodnej konečnej destinácie obsluhujú rovnaké mesto alebo región. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.

V prípade zrušenia letu máte nárok na náhradu výdavkov, presmerovanie alebo návrat, ako aj nárok na pomoc a právo na odškodnenie. Nárok na odškodnenie vzniká, ak vás o zrušení letu informovali menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu. Prepravca má povinnosť preukázať, či vám bola poskytnutá informácia o zrušení letu a kedy sa tak stalo. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní, môžete o pomoc požiadať vnútroštátny orgán vašej krajiny (v SR je to Slovenská obchodná inšpekcia).

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak prepravca preukáže, že k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení (napr.: rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.)

Podrobné informácie o Vašich právach a postupe ako ich vymôcť Vám prinesieme v nasledujúcich dňoch v Právnych Novinách.

 

Zdroj: Európska Komisia