Cestovné práva: Zrušenie letu, práva a odškodnenie

O tom, čo znamená zrušenie letu a kedy vznikajú Vaše práva sme písali už v uplynulom článku. Dnes sa pozrieme na to, aké konkrétne práva máte v prípade zrušenia letu a ako sa ich domáhať.

Redakcia 06. 08. 2019 4 min.

Právo EÚ v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, garantuje všetkým spotrebiteľom využívajúcim leteckú prepravu určité práva ako aj peňažné nároky.

Prepravca vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 • náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne
 • presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne
 • presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že prepravca prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie.

 • Ak si prepravca túto povinnosť nesplní a neponúkne vám presmerovanie alebo návrat za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne, je povinný vám nahradiť náklady na letenku.
 • Ak vám prepravca neponúkne na výber medzi náhradou výdavkov a presmerovaním a jednostranne sa rozhodne nahradiť vám výdavky na pôvodnú letenku, máte nárok na dodatočnú náhradu cenového rozdielu medzi súčasnou a novou letenkou (za porovnateľných prepravných podmienok).
 • Ak ste si let tam a let späť rezervovali u dvoch rôznych prepravcov a let tam sa zruší, nahradia sa iba náklady za zrušený let.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzni prepravcovia, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

 • odškodnenie
 • výber medzi i) náhradou výdavkov na celú letenku (let tam aj let späť) alebo ii) presmerovanie letu tam na iný let.

Pomoc v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania pri odlete

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť prevádzkujúcemu prepravcovi, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Prevádzkujúci prepravcovia by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

 • občerstvenie
 • strava
 • ubytovanie (ak bola rezervácia letu presunutá na ďalší deň)
 • preprava na miesto ubytovania a návrat na letisko
 • 2 telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu, občerstvenie atď., prepravca by vám mal poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Odškodnenie – odmietnutie nástupu do lietadla, zrušenie letu, meškanie pri prílete

Suma v EURVzdialenosť

250 EUR

1 500 km a menej

400 EUR

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600 EUR

Viac ako 3 500 km

Ak vám prepravca ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno odškodnenie znížiť o 50 %.

Odškodnenie – zrušenie letu

Ak bol let zrušený, nemáte nárok na odškodnenie v týchto prípadoch:

 • upozornili vás viac ako 14 dní vopred
 • informovali vás 2 až 7 dní pred plánovaným odletom s ponukou presmerovania, ktoré by vám umožnilo:
  • odlet do 2 hodín pred pôvodne plánovaným časom odletu a
  • prílet do konečnej destinácie do 4 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu.
 • informovali vás do 7 dní pred plánovaným odletom s ponukou presmerovania, ktoré by vám umožnilo:
  • odlet do 1 hodiny pred pôvodne plánovaným časom odletu a
  • prílet do konečnej destinácie do 2 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu.

Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení.

Je potrebné poznamenať, že tieto práva a povinnosti prepravcov sú stanovené Nariadením EÚ o leteckej preprave. Samotný fakt, že ide o Nariadenie znamená, že ide o práva a povinnosti, ktoré sa aplikujú priamo z tohto právneho predpisu EÚ. Nie je teda potrebné hľadať vnútroštátny zákon, ktorý by Vás k týmto právam oprávňoval. Všetky štátne orgány vrátane súdov sú povinné postupovať v zmysle tohto Nariadenia. A to vo všetkých členských štátov EÚ a EHP rovnako.