Konferencia CFO Fórum Slovensko

V dňoch 25.-26. septembra 2019 sa konal v Bratislave v poradí už 6. ročník podujatia pre finančných riaditeľov na Slovensku s názvom CFO Fórum Slovensko. A my Vám z tohto podujatia prinášame niekoľko zaujímavých postrehov a informácií.

Redakcia 01. 10. 2019 3 min.

Konferencia CFO Fórum Slovensko sa vďaka svojej obľube konala v Bratislave tento rok v septembri v poradí už šiesty krát. Je organizovaná EBCG tímom v spolupráci s CFO klubom. Predstavuje dvojdňovú možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok, diskusií a workshopov na témy, ktoré zaujímajú nielen finančných riaditeľov (CFOs) ale i podnikateľov, ktorí chcú mať prehľad o horúcich témach, ktoré čakajú podnikateľské prostredie.

Zaujímavé prednášky a diskusie

Po otvorení konferencie a privítaní účastníkov bola ako prvá na programe panelová diskusia na tému postavenia Slovenska ako 3. najrýchlejšie rastúcej ekonomiky Eurozóny. V rámci diskusie traja jej účastníci predniesli svoje pohľady nielen na stav ekonomiky Slovenska ale napríklad aj na ohlásenú uvoľnenú menovú politiku zo strany ECB, nákup dlhopisov a pokles depozitných úrokových sadzieb.

Po panelovej diskusii nasledovali prednášky v 30minútových blokoch. Príspevky od prednášajúcich boli doplnené prípadovými štúdiami a reálnymi príkladmi z praxe prednášajúcich. Na záver každého príspevku bola otvorená pre účastníkov konferencie možnosť položiť prostredníctvom online aplikácie otázky k príspevku.

V mnohých príspevkoch bolo poukázané na postupne meniaci sa trend postavenia CFO vo firmách, kedy úlohou CFO nielen už len reporting a accounting, ale CFO začína byť viac strategicky zameraný, orientovaný na rozhodovanie a leadership.

Zaujímavý bol i príspevok týkajúci sa vzťahu CFO a CEO a jeho budovania. Predstavené boli možnosti motivácie kľúčových zamestnancov a rôzne zamestnanecké benefity z praxe. Účastníci konferencie sa dozvedeli i to, aké sú najväčšie výzvy pre finančných riaditeľov na rok 2020, aké sú kľúčové postupy, techniky a nástroje efektívnych manažérov,  ako využívať nástroje business intelligence alebo analyzovať správanie klientov.

Druhým dňom konferencia pokračovala panelovou diskusiou na tému blížiaceho sa Brexitu. Aké budú jeho prvé a najvýraznejšie dôsledky? Je možné nájsť i určité pozitívne aspekty Brexitu? Poukázané bolo na potrebu adaptovať procesy vo firmách z dlhodobého pohľadu, otvoriť sa novým business modelom a optimalizovať výrobné procesy vzhľadom na meniace sa business prostredie.

Workshopy a kontakty

V rámci konferencie bola pre účastníkov vytvorená možnosť zúčastniť sa niekoľkých praktických workshopov na rôzne témy.

Úvodný workshop sa zameriaval na tému ochoty a súčasne  schopnosti lídrov postrehnúť zmeny, prispôsobiť sa neustále sa meniacemu podnikateľskému prostrediu, aby ich firmy zostali konkurencieschopné.

Ďalší zaujímavý workshop účastníkov oboznámil s možnosťou optimalizácie procesov a úspory nákladov vo firme. Doplnený bol konkrétnymi príkladmi z praxe. Celkovo ponúkala konferencia možnosť zúčastniť sa až piatich workshopov na rôzne témy.

Okrem množstva informácií a praktických rád, ktoré sa účastníci konferencie prostredníctvom prednášok a workshopov dozvedeli je potrebné v neposlednom rade zdôrazniť i možnosť nadviazania kontaktov a výmeny informácií medzi zúčastnenými.

Konferencie CFO Fórum Slovensko sa konala tento rok už šiesty krát. Účastníkom ponúkla zaujímavé témy a odborné diskusie na aktuálne témy, problémy a situácie, ktorým čelia podnikatelia na Slovensku ako i za hranicami a možnosti ich riešenia z pohľadu odborníkov.