Chcem sa dať operovať v zahraničí: úhrada výdavkov

V predchádzajúcich rokoch sa čoraz viac rozmáha cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Okrem pôrodov v susednom Rakúsku, sú to najmä náročnejšie operácie, ale aj relatívne bežné zdravotnícke úkony, od ktorých si ľudia sľubujú vyššiu úroveň kvality služieb. Je možné to však zrealizovať z bežného zdravotného poistena?

Chcem sa dať operovať v zahraničí: úhrada výdavkov

Existujú dva spôsoby, ako pokryť náklady na vaše plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ:

1. Vaša zdravotná poisťovňa môže priamo pokryť všetky náklady

  • Tento systém platí pre verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – súkromné ošetrenia nepokrýva.

  • Pred vycestovaním na účely ošetrenia musíte požiadať svoju poisťovňu o predchádzajúce povolenie. Ak poisťovňa ošetrenie schváli, dostanete príslušný formulár povolenia (tzv. formulár S2).

  • Náklady na vašu liečbu pokryje vaša zdravotná poisťovňa podľa sadzieb náhrad v krajine, v ktorej ste ošetrený.

  • Náhrada sa obvykle uskutoční priamo medzi zúčastnenými inštitúciami, takže za ošetrenie nebudete musieť platiť.

V prípade ošetrenia v krajine, kde liečbu zvyčajne hradia pacienti, ktorí si náklady následne uplatnia vo svojej zdravotnej poisťovni, budete pravdepodobne musieť niektoré náklady uhradiť vopred. Môžete potom požiadať o ich náhradu príslušný orgán v krajine, v ktorej sa poskytuje ošetrenie. Tento orgán vám priamo vyplatí náhradu výdavkov v rovnakej miere, aká platí pre miestnych poistencov.

Náhradu výdavkov si môžete prípadne uplatniť vo svojej poisťovni po návrate do domovskej krajiny. Ak je miera náhrady za ošetrenie, ktoré ste podstúpili v zahraničí, vyššia v krajine, kde ste poistení, máte nárok, aby vám vaša poisťovňa doplatila rozdiel formou dodatočnej náhrady výdavkov.

2. Náklady na ošetrenie môžete zaplatiť sami a následne žiadať ich náhradu

  • Táto možnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov – verejných aj súkromných.

  • V takomto prípade sa náklady nahrádzajú do výšky nákladov na takéto ošetrenie vo vašej domovskej krajine, ale len ak by ste doma na takéto ošetrenie mali nárok.

Je stále možné, že musíte požiadať o predchádzajúce povolenie nemocničnej liečby alebo vysoko špecializovanej a drahej liečby – skontaktuje sa s vaším národným kontaktným miestom.

Úhrada bez predchádzajúceho povolenia sa neuplatňuje vo Švajčiarsku.

Príklad 1

Predchádzajúce povolenie nie je vždy nutné, je však lepšie ho mať

Hugo si chce dať odstrániť šedý zákal (ktorý jeho zdravotná poisťovňa nahrádza) v Nemecku. Avšak náklady na zákrok sú v Nemecku vyššie ako v jeho domovskej krajine. Keďže Hugo chce, aby mu jeho poisťovňa preplatila celé náklady, musí ju požiadať o predchádzajúce povolenie. Ak získa povolenie, môže sa v zahraničí podrobiť zákroku a celkové náklady si príslušné inštitúcie uhradia medzi sebou priamo.

Yvonne si chce rovnako dať odstrániť šedý zákal a takisto v Nemecku. Aj jej zdravotná poisťovňa tento zákrok za normálnych okolností pokrýva. Chce byť ošetrená čo najskôr. Yvonne sa spojila s národným kontaktným miestom v domovskej krajine, aby si preverila, či musí požiadať o predchádzajúce povolenie. Dostala odpoveď, že nemusí. Vycestuje preto do zahraničia na ošetrenie. Yvonne zaplatí za ošetrenie a po návrate domov požiada o úhradu svoju zdravotnú poisťovňu. Keďže nemala predchádzajúce povolenie a náklady na ošetrenie sú v Nemecku o čosi vyššie, Yvonne musí časť z nich zaplatiť sama. Bez predchádzajúceho súhlasu jej zdravotná poisťovňa uhradí náklady iba do výšky sadzby stanovenej v jej domovskej krajine.

Príklad 2

V niektorých prípadoch je možné, že budete musieť zaplatiť časť nákladov vopred, a to aj napriek predchádzajúcemu povoleniu

Agáta chce absolvovať komplexný chirurgický zákrok vo fínskej nemocnici, ktorá je súčasťou verejného zdravotného systému. Keďže takýto chirurgický zákrok podlieha predchádzajúcemu povoleniu, či už v prípade priamej platby, alebo náhrady zaplatených výdavkov, požiada o predchádzajúce povolenie. V prípade schválenia budú náklady na zákrok priamo kryté zdravotnou poisťovňou.

Bernard chce rovnaký chirurgický zákrok, takisto vo Fínsku, ale v súkromnej nemocnici. Aj v tomto prípade musí požiadať o predchádzajúce povolenie, ale možnosť priamej platby sa neuplatňuje. Ak získa predchádzajúce povolenie, Bernard musí sám zaplatiť náklady na chirurgický zákrok a následne požiadať o ich náhradu. Náhrada by sa mu mala poskytnúť vo výške, aká sa uplatňuje na rovnaký druh zákroku v jeho domovskej krajine.

Bez ohľadu na to, akú možnosť si vyberiete, vaša zdravotná poisťovňa nemôže zamietnuť žiadosť o predchádzajúce povolenie, ak:

  • konkrétne ošetrenie nie je k dispozícii vo vašej domovskej krajine, ale nahrádza sa v rámci povinného zdravotného poistenia alebo

  • vám ošetrenie nevedia poskytnúť bez zbytočného odkladu vo vašej krajine vzhľadom na váš aktuálny zdravotný stav a priebeh vášho ochorenia.

Viac informácií o súvisiacich nákladoch a náhradách sa dozviete buď priamo od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo národného kontaktného miesta v krajine EÚ, v ktorej plánujete podstúpiť ošetrenie.

 

Zdroj: EK