Chráňte si svoje práva pred porušením!

Po zápise svojej ochrannej známky, alebo ktoréhokoľvek iného práva duševného vlastníctva, musíte zabezpečiť, aby ich na trhu nepoužíval nikto iný.

Redakcia 09. 03. 2020 2 min.

Monitorujte trh tak, že budete sledovať tlač, obchodné publikácie a internet, aby ste zistili, či existujú spoločnosti, ktoré používajú vašu ochrannú známku bez povolenia. Môže sa stať, že sa predávajú nezákonné kópie vašich výrobkov alebo že konkurenti používajú známky, ktoré sú podobné, ale nie totožné s vašou ochrannou známkou.

Colné orgány a polícia presadzujú práva duševného vlastníctva v prvej línii – na hraniciach EÚ a na vnútornom trhu. No na efektívne vykonávanie úloh orgány presadzovania práva potrebujú, aby sa aktívne zapojili aj samotní držitelia práv. Najúčinnejšou zbraňou je spolupráca. Vďaka informáciám poskytovaným držiteľmi práv dokážu orgány presadzovania práva ľahšie identifikovať výrobky, v prípade ktorých existuje podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, a následne prijať potrebné opatrenia.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vyvinul portál s názvom IP Enforcement Portal. Jeho cieľom je umožniť držiteľom práv chrániť si svoje výrobky tak, že si budú s orgánmi presadzovania práva vymieňať informácie o výrobkoch, právach duševného vlastníctva a kontaktných údajoch.

Nato, aby mohli colné orgány prijať opatrenia a zadržať výrobky, v prípade ktorých existuje podozrenie z falšovania, je potrebné podať žiadosť o prijatie opatrenia colnými orgánmi. To možno urobiť elektronicky prostredníctvom portálu IP Enforcement Portal.

Používanie nástroja je bezplatné, bezpečné a dostupné v 23 jazykoch EÚ.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky