Čo robia advokáti a právnici počas pandémie?

V premiérovom vydaní článku z novej rubriky #lawstyle, sme si posvietili na fungovanie advokátskych kancelárií počas tejto mimoriadnej situácie. Zákonná povinnosť zatvoriť svoje prevádzky sa na nich nevzťahuje, no korona kríza sa bez pochýb dotkla aj ich. Ako to u nich vyzerá, sme sa pýtali známych advokátskych kancelárií Relevans a Allen & Overy, ako aj slovensko-talianskej advokátskej kancelárie Studio Morandini.

Bc. Magdaléna Karvaiová 17. 04. 2020 6 min.

Medzi prvými sme otázky položili advokátskej kancelárii Relevans. Zaujímalo nás, či koronavírus zasiahol ich štandardné fungovanie a čomu sa aktuálne venujú:

Naša agenda sa v prevažnej miere ničím neodlišuje od tej, ktorú sme mali aj predtým. Nosnými piliermi sú stále sporová agenda, právo real estate a zmluvná agenda súvisiaca s rozbehnutými transakciami. Zadaní máme veľa a plnohodnotne zapájame všetkých členov nášho tímu.

Samozrejme, okrem štandardnej agendy tím Relevans zamestnávajú aj nové korona opatrenia:

Okrem vecí, ktoré začali ešte pred pandémiou, riešime s klientmi samozrejme na dennej báze aj aktuálne vzniknuté problémy a hľadáme pre nich najvhodnejšie riešenia. Pripravujeme tiež rôzne odborné články, ktorými sa aj širšej verejnosti snažíme pomôcť zorientovať sa v novoprijatých právnych predpisoch. Nad rámec právnej agendy sa na manažérskej úrovni zároveň neustále zamýšľame aj nad zlepšovaním spôsobu fungovania našej firmy, nielen v tejto situácii, ale aj do budúcna.

Partnerky JUDr. Lucie Baranovej sme sa pýtali aj na to, ako aktuálne vyzerá ich bežný deň“ v office.

Čo sa dennej rutiny týka, vyzerá podľa toho, či pracujeme z kancelárie alebo z domu. Našim právnikom sme dali im na výber, či budú chodiť do práce alebo preferujú pracovať z domu. V office máme samozrejme zabezpečené najvyššie hygienické štandardy. Tí, čo pracujú z domu sa snažia nájsť si každý vlastnú rutinu a skĺbiť doterajšiu prácu s novými úlohami (učiteľa, kuchára, opatrovateľa a podobne), ktoré im táto situácia priniesla. Stretávame sa s tým, že pracujú v intervaloch a zväčša v skorých ranných hodinách alebo neskoro večer. Tí, ktorí chodia do kancelárie, fungujú v office ako predtým. Naše asistentky poskytujú všetkým vynikajúci support. Boli sme zvyknutí na spoločné organizačné stretnutia alebo brainstormovania nad kávou, čo však momentálne neprebieha. Namiesto toho si posielame denné prehľady práce a zadaní emailom a priebežne si telefonujeme. Osobná komunikácia, či už naša interná alebo s klientmi sa skoro úplne vytratila a zmenila sa na komunikáciu virtuálnu. Celkovo to však v rámci súčasných možností funguje naozaj veľmi dobre. Každý člen nášho tímu sa maximálne snaží, za čo sme im vďační.

Pre vás čitateľov sme požiadali advokátsku kanceláriu Relevans aj o krátku radu. Čo majú robiť občania, ktorých zmluvné vzťahy zasiahol koronavírus?

Odporučili by sme im, aby nepodliehali panike a nerobili žiadne unáhlené rozhodnutia. Takéto by mohli ich situáciu ešte viac skomplikovať. Tiež by sme im odporučili, aby vyhľadali pomoc profesionálnych poradcov (právnikov, účtovníkov, audítorov, daniarov a podobne), ktorí v súčasnej dobe dennodenne sledujú opatrenia prijímané vládou a Národnou radou SR a vedia poskytnúť vecný a triezvy pohlaď na konkrétny problém. Z ľudského hľadiska máme tiež skúsenosť, že veľmi dôležitou je včasná a otvorená komunikácia so zmluvnými partnermi so snahou o nájdenie kompromisných riešení.

O skúsenosti zo spolupráce so zahraničnými pobočkami a celkovom nasadení počas pandémie sa s nami podelili aj odborníci z tímu Allen & Overy Bratislava.

Allen & Overy Bratislava počas koronakrízy funguje nepretržite. Sme globálna firma a spolupráca s našimi pobočkami po celom svete je ešte užšia ako obvykle. Vymieňame si svoje skúsenosti, nápady a riešenia. Väčšina zamestnancov pracuje z domu, máme však pravidelné video konferencie, či konferenčné hovory.

Pomôcť klientom s novými opatreniami majú webináre, ktoré kancelária pripravuje. Tieto majú v poslednom období veľký úspech.

Okrem klasickej každodennej agendy, ktorá naďalej zahŕňa naše bežné aktivity, sa právnici sústreďujú aj na písanie odborných článkov a odporúčaní. Sú presne mierené na daný problém a pomáhajú zorientovať sa našim klientom v týchto neľahkých časoch. Všetky právne oddelenia Allen & Overy Bratislava pripravujú, alebo pripravili webináre v súvislosti s novou situáciou, ktorú prinieslo šírenie choroby Covid-19. Účasť na našich webinároch je dokonca vyššia ako na klasických prednáškach, či seminároch, ktoré organizujeme v priestoroch našej kancelárie.

Taliansko patrilo pred pár týždňami k najviac postihnutým krajinám sveta. Zaujímala nás preto aj slovensko-talianska právna kooperácia, ktorú zabezpečuje kancelária Studio Morandini, poskytujúca právne služby mnohým talianskym podnikateľom. Reakcie talianskych podnikateľov na aktuálnu situáciu boli podľa slov kancelárie dostatočne rýchle na to, aby nezasiahli ich zmluvné vzťahy vo väčšom rozsahu. Aj napriek tomu v posledných týždňoch mierne vybočili od štandardnej agendy a hľadali riešenia v súvislosti s COVID-19:

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo predovšetkým talianskym spoločnostiam, ktoré na území Slovenskej a Českej republiky realizujú významné projekty v oblasti energetiky (vrátane jadrovej), infraštruktúry a životného prostredia. Vzhľadom na to, že naši klienti promptne zareagovali na súčasnú situáciu, napríklad nechali alokované niektoré svoje personálne zdroje na území Slovenska a Českej republiky, nedošlo k výraznejším zmenám v rámci realizácie zmlúv, a teda nepociťujeme zmenu v našej agende. Samozrejme, niekoľko kritických situácií v súvislosti s rôznymi talianskymi vládnymi obmedzeniami sme riešili, najmä sme klientom poskytovali právne analýzy zmluvných dokumentov (FIDIC) s ohľadom na vis majeure a hľadali riešenia pre prípadné ďalšie komplikácie.

Aj napriek kritickým správam označuje kancelária svojich klientov za odolných voči negatívnym vplyvom koronavírusu. Čo to ovplyvňuje?

Stredné a veľké talianske spoločnosti, ktoré sa museli za posledných 30 rokov prispôsobiť komplikovanej situácií v Taliansku, vykazujú veľkú mieru „životaschopnosti“ v súčasných neľahkých podnikateľských podmienkach. Samozrejme, veľkú úlohu v tom zohráva aj ekonomické odvetvie, v ktorom naši klienti podnikajú, ide najmä o regulované sektory alebo odvetvia, ktoré sú veľmi stabilné (napríklad jadrová energetika). Nakoľko najvýznamnejšie zmluvné vzťahy našich klientov sú predovšetkým so štátom, ich právne nároky zatiaľ neboli ovplyvnené.

V neposlednom rade nás zaujímala aj samotná spolupráca v kancelárii. V tíme Studio Morandini sa zaviedli opatrenia ešte v počiatkoch šírenia vírusu na Slovensku. Nás preto zaujímalo - čo vy a home-ofiice? Ako to u vás funguje?

Naša kancelária je úzko prepojená s Talianskom nielen z pohľadu klientely, ale taktiež z dôvodu, že naša hlavná kancelária funguje už skoro 50 rokov v Ríme, a tak predpokladám, že sme boli jednou z prvých advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorá zareagovala na hrozbu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 prísnymi opatreniami za účelom ochrany zdravia našich klientov a kolegov. S klientami komunikujeme výlučne telefonicky, telekonferencie organizujeme cez rôzne webové aplikácie a pracujeme stále z domu. Do kancelárie chodíme minimálne a vždy len jedna osoba. Samozrejme, chýba nám osobný kontakt, avšak vzhľadom na medzinárodné prostredie klientov aj kolegov sme boli na komunikáciu prostredníctvom vzdialeného prístupu zvyknutí a dobre vybavení. Na prvom mieste pre nás ostáva ochrana zdravia, a preto budeme pokračovať v tomto spôsobe práce, kým osobný kontakt bude opäť bezpečný.  

Advokátske kancelárie tvoria v dnešných dňoch bez pochýb súčasť života veľkej väčšiny obyvateľstva. Každodenne sledujú vývoj nových opatrení, prijatých zákonov a radia klientom, ako aj verejnosti, aké kroky v tejto neľahkej situácii podniknúť. Dnes ste sa s nami mohli pozrieť na to, ako to vyzerá "za advokátskou oponou" a nahliadnuť bližšie k tímom, ktoré podávajú pomocnú ruku svojimi radami či odbornými článkami.