Čo sú to osobné údaje?

Meno, priezvisko, adresa, vek, pohlavie alebo Váš akademický titul. Ak ste vymenovali tieto údaje v snahe zodpovedať otázku položenú v titulku tohto článku, odpovedali ste správne. K mimoriadnej pochvale za právne povedomie, Vám však chýba posledný krok. A síce konštatovanie, že údaje, ktoré ste vymenovali, nie sú konečným výpočtom toho, čo pod pojmom osobné údaje možno chápať.

Čo sú to osobné údaje?

Pri vymedzení pojmu osobný údaj bol zvolený flexibilný princíp. To znamená, že jeho definovanie nie je možné obmedziť tzv. taxatívnym výpočtom, teda stanovením konkrétnych údajov, ktoré budú považované za osobné údaje. Osobným údajom teda treba chápať akýkoľvek údaj, ktorý vedie alebo by mohol viesť k Vašej identifikácii.

Táto téza nás dostáva do situácie, kedy posudzovanie toho, čo je osobný údaj je bezprostredne závislé od individuálnych okolností. Preto za určitých okolností ten istý údaj môže mať povahu osobného údaju a za iných túto povahu stráca.

Predstavme si napríklad prípad, kedy sa ľudia na ulici, na ktorej bývate rozprávajú o človeku, ktorý vyhral finančnú odmenu. Napriek tomu, že nikdy nedôjde k zmieneniu jeho mena alebo miesta bydliska, budú všetci zainteresovaní vedieť o koho ide a to na základe toho, že niekto o ňom povie, že: „lotériu vyhral ten šedivý starý pán, ktorý chodí venčiť zlatého retrievera“. Napriek tomu, že nikto v diskusii neuviedol meno danej osoby, o osobný údaj pôjde, nakoľko ľudia bývajúci na ulici resp. presnejšie povedané v danej komunite, vedia na základe uvedeného identifikovať kto tou osobou v skutočnosti je.

A čo Vy? Výhra v lotérii je lákavou ponukou. Chceli by ste so starým pánom meniť? Predpokladáme, že neviete o koho presne ide. Z tohto dôvodu pre Vás informácia uvedená vyššie nebude mať charakter osobného údaju.

Je však potrebné poznamenať, že horeuvedená situácia je len ilustračná a slúži na objasnenie toho, aký má definícia osobného údaju široký a flexibilný rozsah. Na to aby osobný údaj podliehal ochrane podľa zákona, muselo by ísť najmä o jeho spracovávanie. V zásade ide o podnikateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje svojich zákazníkov alebo užívateľov, avšak môže ísť aj o bežných ľudí, za istých okolností napríklad v prípade kamier umiestnených na domoch, alebo aj v prípade tzv. autokamier na súkromných vozidlách.

Čo myslíte, ako je to v prípade finančných sprostredkovateľov, ktorí získali Vaše telefónne číslo ako Vaši kamaráti a následne ho používajú na svoje podnikateľské účely?

Táto situácia a informácie zmienené v článku vyvolávajú presvedčenie, že právo a zákony nie sú len súborom slov a náplňou akejsi hry pre právnikov. Sú to práve Vaše práva a záujmy, ktoré sú v týchto slovách vyjadrené.

S osobnými údajmi zaobchádzate denne. Sú jedinou hodnotou, ktorá nie je závislá od Vašich majetkových pomerov a nikto Vám ju nemôže odňať. Alebo tomu tak nie je? Veríme, že článok experta na ochranu osobných údajov Vám poskytne potrebné odpovede na posúdenie toho čo je a čo nie je možné považovať za osobné údaje.