Ako si správne vybrať daňový raj?

Tento článok má za cieľ v krátkosti opísať dôležité aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri vyberaní správneho daňového raja.

Redakcia 21. 02. 2013 2 min.
Exotic destination from 4freephotos.com Exotic destination from 4freephotos.com 4freephotos.com

Medzinárodná daňová optimalizácia

 • Aká je výška korporátneho zdanenia?
 • Z čoho sa skladá základ dane?
 • Aká je výška zdanenia nerezidentných fyzických osôb?
 • Existencia zrážkovej dane?
 • Existencia pravidiel zachovania trhového princípu v transakciách?
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Existencia investičnej pomoci?
 • Úroveň colného zaťaženia?
 • Aké sú trendy, budúcnosť, čo sa má zaviesť, o čom sa diskutuje?

Regulácia

 • Rýchlosť a administratívna náročnosť založenia spoločnosti
 • Nevyhnutná fyzická prítomnosť počas zakladania spoločnosti
 • Aké dokumenty sú nevyhnutné, ich jazyk a apostila?
 • Špeciálne podmienky pre otvorenie bankového účtu
 • Aká je regulácia devízových operácií?
 • Aká je administratívna náročnosť údržby offshorovej spoločnosti?
 • Je nevyhnutné mať štatutárneho zástupcu alebo akéhokoľvek iného zástupca rezidenta offshore štátu?
 • Existuje povinnosť zložiť základné imanie?
 • Je potrebné účtovníctvo? Ak áno, aké účtovné štandardy sa používajú?

Utajenie informácií

 • Je možné vydať akcie na držiteľa?
 • Existuje verejne dostupný obchodný register? Kto má k nemu prístup? Aké informácie sa dajú získať? Aká je spolupráca offshore krajiny s medzinárodnými inštitúciami a inými krajinami ohľadom sprístupňovania informácií?
 • Povinnosť zverejňovať finančné výkaze, operácie?

Prostredie

 • Základné informácie o krajine
 • Úroveň miestnej pracovnej sily, jazyk, IT možnosti
 • Aké sú poštové a telekomunikačné služby
 • Možnosti medzinárodných bankových služieb
 • Možnosti obchodovania? Zóny voľného obchodu?
 • Úroveň korupcie, vymožiteľnosť práca, byrokracia
 • Možnosti získania kapitálu. Úroveň miestnej burzy, poskytovanie úverov bankami
 • viPostavenie cudzincov a súdna ochrana
 • Mena
 • Vzťah domáceho obyvateľstva k cudzincom
 • Počasie :)