# daň z príjmu

Jednou z najčastejších právnych foriem zárobkovej činnosti študentov stredných a vysokých škôl sú práce na dohodu (t.j. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

17. 02. 2012 4 min. Peter Varga
Strana 2 z 2