Vysoké dane a odvody – sú riešením daňové raje?

Daňové raje prirodzene priťahujú pozornosť. Každé zaplatené euro štátu je podstúpené testom spravodlivosti. Každá aktuálna kauza o neefektívnom hospodárení štátu či každý výtlk na ceste zvyšuje šance na stotožnenie sa s názorom, že výška daní a odvodov je nespravodlivá a je potrebné ju optimalizovať. Táto problematika si však vyžaduje hlbší exkurz hlavne do filozoficko-ekonomických súvislostí, čo však nie je témou tohto príspevku. Sú daňové raje riešením pre takúto optimalizáciu?

Peter Varga 21. 05. 2015 4 min.

Aká je to vlastne zákonná daňová optimalizácia?

Predstavte si, že začínate podnikať a lustrujete celý internet na to, aby ste zistili, či je z daňového hľadiska lepšie podnikať ako živnostník alebo prostredníctvom s.r.o. Povedzme, že odhadujete svoje príjmy na X ročne a tak vám vychádza lepšie podnikanie na živnosť. Ušetrili ste tak Y peňazí na daniach. Toto je zákonná daňová optimalizácia.

Ak sumu X znásobíme a porovnávanie živnosti s s.r.o. vymeníme za porovnávanie Seychel s   Cyprom, je to stále iba zákonná daňová optimalizácia.

Ak si presťahujem firmu do daňového raja, nebudem platiť také vysoké dane a odvody?

Slovenské daňové zákony termín daňový raj nepoznajú. Poznajú však pojem nezmluvné štáty. Ide o štáty, pri ktorých Slovensko nemá právny základ na výmenu informácií v daňových záležitostiach. Sem síce zaraďujeme väčšinu daňových rajov, ale krajiny ako Cyprus, Luxembursko, či Holandsko, ktoré sa v rámci daňovej optimalizácie používajú veľmi často zmluvnými štátmi sú.

Daňový raj sa vyznačuje nízkou alebo dokonca žiadnou mierou zdanenia. Prirodzene tak vyvstáva otázka, či je možné len tak jednoducho podnikať na Slovensku prostredníctvom firmy z daňového raja a vyhnúť sa tak napríklad 22% sadzbe dani z príjmov právnických osôb a 14% zdravotnému odvodu z dividend. Odpoveď je tiež veľmi jednoduchá. Nie je to možné. Nie takto jednoducho.

Slovenské daňové právo totižto obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré daňovú optimalizáciu prostredníctvom daňových rajov značne sťažujú. Ide najmä o:

  • Stálu prevádzkareň

Tu ide o akýsi prielom do inkorporačného princípu, ktorý poznáme v práve obchodných spoločností. Tento nástroj zabraňuje tomu, aby ste svoju daňovú povinnosť obišli založením spoločnosti v daňovom raji, ktorá na Slovensku prevádzkuje nejaký podnik. Štát vám vytvorí niečo ako slovenskú daňovú spoločnosť, a tak zisky z podnikania na Slovensku aj na Slovensku zdaníte bez ohľadu na to, že podnikanie vykonáva spoločnosť z daňového raja.  

  • 35% zrážku

Uplatňuje sa na platby, ktoré sú zdaniteľným príjmom daňového nerezidenta a ktoré slovenský platiteľ adresuje daňovníkovi z nezmluvného štátu (napr. do daňového raja). Ak by teda chcel slovenský daňovník optimalizovať svoju daňovú povinnosť, napríklad zastretým prijatím služby dodanej spoločnosťou z daňového raja, na platbu by vo všeobecnosti mal uplatniť 35 % zrážku.

  • Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie má za cieľ zabrániť umelému premiestňovaniu ziskov z krajiny s vyšším zdanením (napr. Slovensko) do krajiny s nižším zdanením (napr. Maďarsko). Častým nástrojom na takéto premiestňovanie ziskov sú netrhové ceny v predmetných transakciách, ktoré by odberateľ nezaplatil, ak by nebol motivovaný daňovou úsporou.

  • Obsah prevažujúci nad formou a ekonomickú podstatu

Daňové úrady sa na ekonomické transakcie pozerajú cez okuliare ich ekonomického zmyslu a skutočného záujmu. Ak sú niektoré transakcie zastreté alebo u nich absentuje akákoľvek ekonomická podstata (tzv. umelé transakcie), štát má právo zasiahnuť a daňové povinnosti dotknutých daňovníkov upraviť.

Ako je to teda možné?

Napriek relatívne silnej regulácii stále existujú spôsoby, ako optimalizovať celkové daňové zaťaženie aj s využitím tzv. daňových rajov. Ide o relatívne sofistikované štruktúry využívajúce netransparentné štruktúry obchodných spoločností, diery v slovenskom ako aj v medzinárodnom daňovom práve a využívajúce ústavné garancie a rozhodovaciu prax súdov na ochranu svojich práv. Výsledkom môže byť zákonná optimalizácia až do výšky 100% daňovej povinnosti.

Pre daňovú optimalizáciu prostredníctvom daňového raja je nevyhnutná existencia ekonomickej kauzy – ekonomického motívu. Ak je ten prítomný, je pre daňový úrad oveľa ťažšie obstáť so svojimi argumentmi v prípadnom súdnom konaní. Je preto nevyhnutné sa na každý prípad, každú transakciu alebo každý ekonomický motív pozrieť individuálne a nastaviť štruktúru tak, aby jednoducho dávala ekonomický zmysel a spadala pod ústavnú ochranu akejsi slobodnej voľby v podnikaní.

Čo sa týka niektorých praktických súvislostí ako sú napríklad náklady na prevádzku takejto štruktúry, tomu sa budem venovať v inom článku.

  • Súvisiace právne predpisy