Daňová optimalizácia dnes

Návrh novely zákona o dani z príjmov prináša ďalší nástroj „Pravidlá proti zneužívaniu“ pre boj proti agresívnej daňovej optimalizácii. Jeho účelom by mal byť boj proti umelým štruktúram a transakciám, ktorých jediným cieľom je zníženie daňovej povinnosti. Tým tak potvrdzuje súčasný legislatívny trend v tejto oblasti.  

Peter Varga 31. 07. 2015 3 min.

Legislatíva je však sama o sebe bezzubá a potrebuje tak kompetentných kontrolórov, ktorí ju vedia aplikovať a rovnako kompetentných právnikov, ktorí ju zasa vedia obhájiť pred ústavnoprávnym testom. Zdá sa, že dnes je ešte táto legislatíva osamotená, avšak posilňovaním kvalifikovanejšieho personálneho aparátu finančnej správy získava na sile, čo sa dá už označiť ako pozitívny trend.

Rovnako ako pri indexovaní vyhľadávania na googli, tak aj daňová optimalizácia dnes musí byť poctivá, reálna a dostatočne uveriteľná na to, aby bola úspešná. Ak aj dosiahne agentúra dočasný úspech aplikovaním nového, neprirodzeného spôsobu zlepšenia vyhľadávania internetovej stránky, skôr, či neskôr to klienta dobehne. Google napríklad jednoducho zmení algoritmus. Ak sa dnes niekto spolieha na nemohúcnosť daňových kontrol analyzovať zložitejšie operácie a štruktúry, premlčacia doba je dnes v niektorých prípadoch až 10 rokov. Ak bude teda tento pozitívny trend vyzbrojovania finančnej správy pokračovať, daňovníka to môže dobehnúť o niekoľko rokov.

Daňová optimalizácia preto musí vychádzať z jasného ekonomického pozadia. Ak chcem ísť podnikať a  rozhodujem sa medzi živnosťou a s.r.o., rozhodujem sa primárne podľa výšky daňovo-odvodového zaťaženia. Toto právo slobodne rozhodnúť sa je chránené ústavou a daňový úrad vás nemôže sankcionovať za výber právnej formy podnikania a to napriek tomu, že vás k tomu viedol len motív ušetriť na dani. Má to jasné ekonomické pozadie. Rovnako to platí aj v prípade, keď sa rozhodujem pre spôsob predaja nehnuteľnosti. Právnych možností mám niekoľko (napríklad predať ako spoločnosť, podnik alebo nehnuteľnosť) a moje rozhodnutie môže závisieť úplne iba od daňových dôsledkov predaja. Súdny dvor EÚ určil hranicu takejto dovolenej optimalizácie konštatovaním, že ako náhle sa v predmetnej transakcii, či štruktúre  nachádza „genuine economic activity“, nesmie dôjsť sankcii zo strany daňových úradov napriek tomu, že daňovníka k nej viedli daňové motívy. Súdny dvor EÚ tak určil hranicu spomínanej pravdivosti, poctivosti a reálnosti.

Dane sú obyčajným nákladom a byť efektívny pri zdaňovaní znamená aj mať viac peňazí pre investovanie, čo prináša v konečnom dôsledku vyššiu životnú úroveň pre nás všetkých. Uviedol by Apple iPhone 6, ak by neoptimalizoval svoje celkové daňové zaťaženie. Mal by dostatok disponibilných zdrojov na investovanie? Bol by natoľko motivovaný?

Vzhľadom na pripravované zvýšenia sankcií a čoraz pripravenejšie daňové úrady, vyhýbajte sa rôznym umelým konštrukciám, hľadajte ekonomický príbeh a podporte ho, aby ste si boli istejší svojou pozíciou.

Keďže od 1.1.2015 platí, že pravidlám transferového oceňovania podliehajú aj transakcie medzi slovenskými spriaznenými osobami, dávajte si pozor ako určujete cenu. A pozor na to, že spriaznenými osobami môžu byť tiež aj osoby, ktoré cez optiku www.orsr.sk spriaznené vôbec nie sú.