Daňová optimalizácia: štruktúra číslo 3

Slovensko je stále považované za krajinu importujúcu kapitál. Každú takúto zahraničnú investíciu je možné štrukturovať efektívnejším spôsobom. Obrázok nižšie znázorňuje pred akvizičnú štruktúru slovenskej spoločnosti (Target Co) zahraničným investorom.

Peter Varga 20. 08. 2014 1 min.
struktura 3 struktura 3

Tento typ akvizičnej štruktúry nevyužívajú len zahraniční investori, ale vie byť využiteľná aj pre slovenských investorov, ktorých snahou je znížiť náklady na zdanenie, a zároveň zefektívniť vnútropodnikové operácie vzhľadom na cezhraničné pôsobenie ich podnikateľských aktivít.

Zmyslom tejto štruktúry je naplno využiť potenciál obsluhy dlhu pre daňové účely. Vznik dlhu je plne v súlade s trhovými princípmi a princípom ekonomickej podstaty a zároveň je štruktúra plne akceptovaná bankami, ktoré tieto akvizície financujú.