Živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov

Začínajúci podnikateľ sa často borí s otázkou, či je daňovo a odvodovo výhodnejšie podnikať ako živnostník alebo prostredníctvom obchodnej spoločnosti akou je s.r.o. V tomto článku tento paralelný príklad rozvediem a pozrieme sa tak bližšie na detaily.

Peter Varga 04. 06. 2015 3 min.

V súčasnosti neexistuje nejaké všeobecné pravidlo, ktoré by túto hranicu dokázalo presne zadefinovať. V minulom článku som sa venoval otázke daňových rajov, kde som na priblíženie ich využitia pri správnom nastavení použil paralelu daňovej optimalizácie pri začiatkoch podnikania. Ak by sme abstrahovali právne a administratívne rozdiely, určenie výhodnejšej formy podnikania z pohľadu daní a odvodov je výsostne individuálne a závisí od rôznych ukazovateľov, medzi ktoré napríklad patrí:

 • výška reálnych nákladov podnikateľa;

 • výška súčasných a minulých príjmov podnikateľa;

 • očakávania do budúcnosti;

 • doba podnikania; alebo

 • ambícia využiť výhody sociálneho poistenia.

Základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov predstavujú:

 

s.r.o.

Živnosť

Daňové licencie

Áno

Nie

Sadzba dane

22%

19% a každé ďalšie zarobené euro nad sumu približne 35 000 EUR 25%

Paušálne náklady 40% (obmedzené)

Nie

Áno

Nezdaniteľná časť základu dane

Nie

Áno

Milionárska daň

Nie

Áno

Daňový bonus na vyživované dieťa

Nie

Áno

Zdravotné odvody

Iba pri vyplácaní dividend PO

Áno

Sociálne odvody

Nie

Áno/Nie

 

V nasledujúcej tabuľke sa pozrieme na prípad podnikateľa, ktorý sa rozhoduje medzi podnikaním prostredníctvom živnosti a podnikaním ako jediný spoločník a konateľ v s.r.o. Pre účely tohto príkladu predpokladáme, že:

 • podnikateľ fakturuje mesačne 1 700 EUR;

 • podnikateľ nemá žiadne iné príjmy;

 • podnikateľ má pri s.r.o. príjmy len z dividend;

 • podnikateľ nemá vyživované deti;

 • podnikateľ nemá manželku prostredníctvom ktorej by sa naňho vzťahovalo ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov;

 • podnikateľ nemá uzatvorené dobrovoľné starobné dôchodkové poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie na Slovensku alebo v zahraničí;

 • podnikateľ si v prípade s.r.o. vypláca celý dosiahnutý zisk ako dividendu;

 • podnikateľ práve začal podnikať;

 • podnikateľ má daňové náklady vo výške 200 EUR mesačne;

 • podnikateľ je bez zdravotného postihnutia;

 • podnikateľ nechce platiť dobrovoľne nič; a

 • sumy sa zaokrúhľujú na celé čísla.

 

 

s.r.o.

Živnosť

Vyfakturovaných mesačne

1 700 EUR

1 700 EUR

Reálne náklady

200 EUR

200 EUR

Paušálne náklady

 -

420 EUR

Zdravotné odvody

164 EUR

121 EUR

Sociálne odvody

-

-

Daň

330 EUR

160 EUR

Čistý príjem

1 006 EUR

1219 EUR

 

V ďalšej tabuľke vychádzame z hore uvedeného príkladu s jedinou zmenou. Daňové náklady podnikateľa sú 600 EUR mesačne.

 

s.r.o.

Živnosť

Vyfakturovaných mesačne

1 700 EUR

1 700 EUR

Reálne náklady

600 EUR

600 EUR

Paušálne náklady

 -

neuplatňuje

Zdravotné odvody

120 EUR

104 EUR

Sociálne odvody

-

-

Daň

242 EUR

129 EUR

Čistý príjem

738 EUR

867 EUR

 

Iná situácia nastane, ak podnikateľ nejaký čas podniká a dosahuje príjem na základe ktorého má povinnosť platiť sociálne odvody (v prípade živnostníka). Treba si však uvedomiť, že platenie sociálnych odvodov nemá charakter nenávratných platieb, ale poistencovi (platiacemu živnostníkovi) otvára dvere pre širokú paletu benefitov vyplývajúcich zo sociálneho poistenia (napr.: nemocenské, materské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, dôchodok, nemocenské a podobne). Spoločník s.r.o. si sociálne poistenie platiť nemusí.

 

s.r.o.

Živnosť

Vyfakturovaných mesačne

1 700 EUR

1 700 EUR

Reálne náklady

200 EUR

200 EUR

Paušálne náklady

 -

420 EUR

Zdravotné odvody

164 EUR

121 EUR

Sociálne odvody

-

286 EUR

Daň

330 EUR

106 EUR

Čistý príjem

1 006 EUR

987 EUR

 

A v prípade, ak má podnikateľ daňové výdavky vo výške 600 EUR mesačne.

 

s.r.o.

Živnosť

Vyfakturovaných mesačne

1 700 EUR

1 700 EUR

Reálne náklady

600 EUR

600 EUR

Paušálne náklady

 -

neuplatňuje

Zdravotné odvody

120 EUR

104 EUR

Sociálne odvody

-

245 EUR

Daň

242 EUR

82 EUR

Čistý príjem

738 EUR

669 EUR

 • Súvisiace právne predpisy