Dĺžka konania pred Ústavným súdom sa skrátila!

Priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa v porovnaní za prvý kvartál roku 2017 a prvý kvartál roku 2018 výrazne skrátila.

foto: ÚS SR foto: ÚS SR - foto: ÚS SR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) od roku 2010 každý rok pravidelne a systematicky sleduje štatistické údaje podľa jednotlivých vybraných ukazovateľov, ako je napr. priemerná dĺžka trvania 1 konania pred ústavným súdom. Ústavný súd v minulosti niekoľkokrát upozorňoval na situáciu spôsobenú nevymenovaním sudcov ústavného súdu, ktorá na ústavnom súde trvala od 4. júla 2014 až do 14. decembra 2017, keď plénum ústavného súdu pracovalo v neúplnom zložení (namiesto 13 sudcov malo iba 10 sudcov), čoho následkom bolo aj predlžovanie priemernej dĺžky 1 konania pred ústavným súdom. Aktuálne výsledky štatistického spracovania poukazujú na fakt, že:

- od 1. januára 2017 do 30. apríla 2017 bola priemerná dĺžka konania 11,42 mesiaca
- od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 bola priemerná dĺžka konania 8,08 mesiaca
 
Z uvedeného vyplýva, že priemerná dĺžka 1 konania pred ústavným súdom sa v prvom kvartáli roku 2018, keď plénum ústavného súdu pracovalo v plnom zložení (13 sudcov), skrátila oproti prvému kvartálu roku 2017, keď plénum pracovalo v neúplnom zložení (10 sudcov), o 3,34 mesiaca, čo je dôkazom zefektívnenia práce pléna ústavného súdu v plnom zložení.
 
Podrobný prehľad rozhodovacej aďalšej činnosti ústavného súdu vrátane vybraných štatistických údajov bude podrobne spracovaný v publikácii „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky“ za rok 2017, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ústavného súdu v súlade s doterajšou praxou.
 
Zdroj: ÚS SR