Dodnes sa 177 slovenských sudcov súdi o 22 miliónov eur

V tomto storočí zažilo Slovensko, okrem iného, aj jednu kuriozitu a to v najväčšom počte sudcov „žalobcov“ v jednej veci. Ako sa dnes vyvíja kauza tzv. diskriminačných žalôb sudcov?

Redakcia 27. 08. 2017 2 min.

Diskriminačné žaloby

Aj po mnohých rokoch naše súdy naďalej zamestnávajú diskriminačné žaloby sudcov. Po desiatich rokoch, odkedy boli podané prvé žaloby, sa ich celkový počet výrazne znížil.

Na začiatku sa až 815 sudcov domáhalo odškodnenia za údajnú platovú diskrimináciu. Dnes na tom trvá „len“ 177 sudcov, ktorí si naďalej uplatňujú na súde svoje nároky, pričom celková uplatnená suma je aktuálne približne 22.130.528,60 EUR. Aktualizované čísla poskytlo ministerstvo spravodlivosti.

Prví sudcovia sa obrátili na súd v roku 2007. Nepáčili sa im príplatky zhruba 3300 eur, ktorými ich chcel parlament motivovať, aby sa prihlásili na vtedajší novovzniknutý Špeciálny súd.

Po zásahu Ústavného súdu SR v roku 2009 sa príplatky znížili zo šesťnásobku na dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy.

Prečo k dnešnému dňu ostalo len 177 sudcov?

O zvyšných nárokoch 638 sudcov už bolo právoplatne rozhodnuté. Vo väčšine prípadov (372) bolo konanie na súde zastavené, pretože žalobcovia nezaplatili súdny poplatok. Viac ako štvrtina sudcov (245) sa rozhodla vziať žalobu späť. Sedem sudcov má konanie zastavené z iných dôvodov (napr. úmrtie).

Ako v danej veci rozhodujú sudy?

Štát je v jednotlivých konaniach zastúpený Ministerstvom spravodlivosti SR pričom je treba povedať, že v niektorých žalobách súdy meritórne rozhodli:

  • trinástim sudcom žalobu právoplatne zamietli, pričom v tomto roku súdy zatiaľ neprávoplatne zamietli v celom rozsahu žaloby troch sudcov,
  • úspešná bola určovacia diskriminačná žaloba z roku 2007, kde súd potvrdil, že odmeňovanie sudcov bolo v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania,
  • doposiaľ na jedinom Okresnom súde Bratislava I uspelo v minulosti 11 sudcov Najvyššieho súdu SR. V roku 2010 dohromady vysúdili viac ako milión eur. Najvyšší sud SR pod vedením Štefana Harabina, ktorý žalovali, sa totiž voči rozsudku neodvolal.

V poslednom spomenutom prípade peniaze napriek právoplatnému rozsudku dosiaľ žalobcom vyplatené neboli. Dve sudkyne sa snažia vymôcť vysúdené peniaze prostredníctvom exekúcie. Prvostupňový súd vlani v týchto dvoch exekučných konaniach rozhodol, že Najvyšší sud SR má prísť v exekúcii o celkom štyri vozidlá zo svojho vozového parku.


(zdroj: teraz.sk)