Pozor na falošný „certifikát GDPR" údajne schválený úradom

Redakcia 24. 02. 2019 1 min.

Úrad na ochranu osobných údajov dáva do pozornosti, že spoločnosť www.safedata.sk ponúka „certifikát GDPR za 149 Eur schválený úradom pre účely kontroly úplne zadarmo“.

Súčasne upozorňuje, že úrad tento, alebo akýkoľvek iný certifikát neschválil, nepotvrdil ani inak neverifikoval, nakoľko schvaľovanie certifikátov toho času ešte vôbec nevykonáva.

V prípade, ak takýto certifikát už máte, Úrad odporúča obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Firma sa však bráni

Vo svojom stanovisku pre Právne Noviny uvádza:

"Určite ste si všimli, že žiaden certifikát neponúkame ani nemáme v portfóliu našich služieb.

Predmetnú inštitúciu sme oslovili oficiálnou cestou resp. bola zaslaná predžalobná výzva na stiahnutie článku.

Aktuálne čakáme na vyjadrenie a stiahnutie predmetného článku v lehote uvedenej v predžalobnej výzve.

Podľa nás sa jedná o konkurenčný boj resp. úrad reagoval na nejakú anonymnú sťažnosť bez opodstatnenia. Bohužiaľ nám priestor pre vyjadrenie Úrad na ochranu osobných údajov neposkytol." uvádza Mgr. Topor DPO safedata.sk