Domáce správy

Národná rada sa v poslednom týždni uzniesla na prijatí balíka nových zákonov, my Vám z nich vyberáme tie najzaujímavejšie.

08. 04. 2019 4 min. Martina Rievajová

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie ( ďalej len “ úrad”) Miroslav Hlivák dodržal slovo, ktoré dal odbornej a laickej verejnosti a od 1. apríla 2019 je možné zadávať zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania “ EVO”.

08. 04. 2019 2 min. Redakcia

V dnešnom článku Vám prinášame informácie o Náleze ústavného súdu, v ktorom sa rozhodovalo o súlade niektorých ustanovení Trestného zákona s ústavou SR.

08. 04. 2019 3 min. Redakcia

Dnes Vám znovu, ako každý utorok, prinášame informácie o nových návrhoch zákonov v parlamente. Prijali by ste takéto zmeny?

02. 04. 2019 4 min. Martina Rievajová

V súvislosti s odchodom Veľkej Británie z EÚ, musela Slovenská republika vysporiadať svoje zákony.

29. 03. 2019 2 min. Redakcia

Dňa 9.apríla sa v Bratislave v priestoroch hotela Austria Trend uskutoční odborná konferencia "IT medzi paragrafmi". Hlavnými bodmi tohto ročníka sú ochrana osobných údajov, GDPR, elektronické právne konanie, výkon verejnej moci elektronicky, nové technológie blockchain a umelá inteligencia z pohľadu práva a bezpečnosti. Odborným garantom akcie je advokátska kancelária Bukovinský&Chlipala.

28. 03. 2019 3 min. Redakcia

Členovia redakcie Právnych novín prijali pozvanie Ministra spravodlivosti SR Gábora Gála na raňajky, pri ktorých sa formou neformálnej diskusie preberalo aktuálne dianie v legislatíve.

28. 03. 2019 4 min. Redakcia

Dnes sme tu znovu s pravidelnou dávkou informácií z oblasti nových návrhov zákonov.

25. 03. 2019 3 min. Martina Rievajová

Dňa 12.03.2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorú zriadil minister spravodlivosti Gábor Gál, aby riešili problémy vzniknuté v aplikačnej praxi. 

24. 03. 2019 1 min. Redakcia

Štrasburg, 22. januára 2019 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Móry a Benc proti Slovenskej republike, ktorým rozhodol o porušení článku 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. ​

24. 03. 2019 2 min. Redakcia