Domáce správy

Dalo by sa napísať, že ako skoro každý druhý rok, tak aj tento bude naša národná rada hlasovať o schválení návrhu ústavného zákona o zrušení amnestií udelených bývalým predsedom vlády V. Mečiarom. V tomto súvise skupina právnikov vydala zaujímavé vyhlásenie.

30. 01. 2017 10 min. Kristína Jurišová

Pokiaľ bude schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, dôjde k rozšíreniu zákazu práce pre maloobchodný predaj s výnimkou prípadov vymedzených taxatívne.

28. 01. 2017 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Napriek krátkemu časovému obdobiu od nadobudnutia účinnosti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení, navrhujú poslanci NR SR zmeny, o ktorých si môžete v tomto príspevku prečítať.

23. 01. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Rok 2017 je na začiatku, avšak aj za tých osem dní stihol ukázať a odhaliť veľké zaujímavosti z útrob trestného práva na Slovensku (najmä teda z roviny jeho vnímania). 

08. 01. 2017 7 min. Kristína Jurišová

Verejná ochrankyňa práv predložila Národnej rade SR mimoriadnu správu, z ktorej vyplývajú zistené nedostatky v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

30. 12. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dňa 29. 11. 2016 schválili poslanci Národnej Rady SR novelu Exekučného poriadku, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2017.

06. 12. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Program 27. schôdze vlády SR priniesol aj politickú dohodu na zdaňovaní dividend. Oproti 15% sadzbe, ktorú navrhovalo Ministerstvo financií SR sa koaliční partneri dohodli na 7% sadzbe. Kto bude povinný platiť daň z dividend, ktorých príjmov sa to týka a je možné sa tomu vyhnúť?

07. 10. 2016 2 min. Peter Varga

Tento článok nadvädezuje na novinky v civilnom procese. Bude sa zaoberať zmenami v inštitúte iných subjektov konania a procesných úkonov súdu.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V novinkách sa venujeme vybraným zmenám, ktoré prinieslo prijatie Civilného sporového poriadku.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dnes sme mohli vidieť promptnú zmenu ústavy, ktorá súvisí najmä s atentátmi v Paríži. Poslanci schválili zmenu zákonneho limitu zadržania osôb.

08. 12. 2015 2 min. Kristína Jurišová