Ekonomický prehľad 10. týždňa

Štatistický úrad minulý týždeň potvrdil odhad medziročného rastu reálneho HDP pre 4. štvrťrok na úrovni 1,5 %. K rastu ekonomiky prispelo najmä oživenie investícií do fixných aktív. Investície do nich zaznamenali po dvoch rokoch poklesu prvýkrát medziročný rast, pričom boli vyššie o 4 % r/r. Pozitívne k rastu prispievala aj spotreba domácností a spotreba vlády. Naopak, príspevok čistého exportu bol vo 4. kvartáli mierne negatívny.

Martin Baláž 11. 03. 2014 4 min.
Ekonomicky prehlad Ekonomicky prehlad Stock market increase from 4freephotos.com

ECB počíta s postupným rastom inflácie; ponecháva sadzby nezmenené

Európska centrálna banka na svojom minulotýždňovom zasadnutí ponechala úrokové sadzby nezmenené. Hlavná refinančná sadzba tak zostáva na úrovni 0,25 % a depozitná na 0,00 %. ECB pritom potvrdila, že sadzby zostanú na súčasných alebo nižších úrovniach po dlhší čas, avšak neprijala žiadne ďalšie opatrenia. Dôvodom je, že ECB vo svojich projekciách očakáva postupné zvyšovanie inflácie smerom k jej cieľu (2 %) v nasledujúcich rokoch. Podľa projekcií ECB by tak inflácia mala vzrásť zo súčasných 0,8 % na 1,5 % v roku 2015. K nízkej inflácii v eurozóne pritom v posledných mesiacoch podľa ECB prispievali najmä energie. Infláciu tiež tlmil silný kurz eura. Je stále možné, že ECB v nasledujúcich mesiacoch prikročí k ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky, aby zamedzila poklesu inflácie. Pravdepodobnosť ďalších krokov však po zverejnení posledných projekcií klesla. Zníženie depozitnej sadzby by zrejme prišlo iba v prípade razantného zhoršenia situácie –a je nateraz nepravdepodobné.

Nálada podnikateľov revidovaná nahor

Index nálady nákupných manažérov (PMI) za február bol revidovaný nahor z predbežných 52,7 na 53,3 bodu. Oproti januárovej hodnote (52,9) sa tak index ešte zvýšil. Revidované nahor boli výsledky v segmentoch výroby aj služieb. Stále však pretrváva rozdielny vývoj medzi dvomi najväčšími krajinami eurozóny - Francúzskom a Nemeckom. Kým nálada v Nemecku je najlepšia za posledné tri roky (56,4), vo Francúzsku sentiment stále naznačuje pokles aktivity (47,9). Podľa firmy Markit, ktorá index pripravuje, vývoj naznačuje, že ekonomika eurozóny by mohla v prvom štvrťroku rásť tempom 0,4 – 0,5 % q/ q.

Americký trh práce sa vyvíja v súlade s očakávaním Fed-u

Počet novovytvorených pracovných miest v Spojených štátoch vo februári dosiahol 175 tisíc, čím prekonal očakávania trhu (149 tis.). Americký trh práce tak po dvoch slabých mesiacoch, ktoré boli ovplyvnené aj studeným počasím, opäť generoval množstvo pracovných miest podobné ako koncom minulého roka. Navyše, čísla za predchádzajúce dva mesiace boli revidované nahor, a to spolu o vyše 30 tisíc. Miera nezamestnanosti však mierne stúpla, a to zo 6,6 % na 6,7 %- čo súvisí s miernym zvýšením miery participácie na pracovnej sile. Trh práce sa tak vyvíja v súlade s očakávaniami Fed-u –čo naznačuje, že ukončovanie kvantitatívneho uvoľňovania by mohlo pokračovať ďalej. Najbližšie zníženie by mohlo nastať už na budúco týždňovom zasadnutí.

Priemyselná produkcia zrejme spomalila

Tento týždeň bude na Slovensku zverejnený  rast priemyselnej produkcie za január. Ten zrejme oproti decembru spomalil pod vplyvom dlhšej celozávodnej dovolenky v jednej z automobiliek. Pokles produkcie naznačuje aj zhoršenie sentimentu v priemysle. Priemyselná produkcia by tak mohla medziročne rásť tempom 4,5 %.

Rast cien zrejme zrýchli na 0,1 % r/ r

Zverejnená bude aj spotrebiteľská inflácia za február, ktorá pravdepodobne mierne stúpla. Mohol by k tomu prispieť najmä sezónny rast cien potravín. Infláciu bude naopak tlmiť mierny pokles cien palív. Inflácia by tak mala zostať aj naďalej veľmi nízka a mohla by dosiahnuť úroveň 0,1 % medziročne. Na Slovensku bude pútať pozornosť aj prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční cez víkend.

Prehľad trhov

Euro minulý týždeň voči doláru po zasadnutí ECB posilnilo, nakoľko nová inflačná prognóza ECB znížila pravdepodobnosť ďalšieho uvoľnenia jej menovej politiky. Euro je tak oproti doláru silnejšie o 1 %.

Meny regiónu V4 sa voči euru obchodovali zmiešane. Maďarský forint posilňoval, podporený lepšou priemyselnou produkciou a maloobchodnými tržbami. Česká koruna sa aj napriek pozitívnej revízii rastu HDP z 0,8 % na 1,3 % q/ q obchoduje na podobných úrovniach ako pred týždňom. Podobne ako pred týždňom sa obchoduje aj poľský zlotý –potom, čo centrálna banka ponechala minulý týždeň sadzby nezmenené a vyhlásila, že by mali zostať na súčasných úrovniach minimálne do konca tretieho kvartála tohto roka.

Kým európske akciové trhy minulý týždeň pokračovali v korekcii v dôsledku pretrvávajúcej neistoty o vývoji na Ukrajine, americké akcie pokračovali v raste. Nemecký DAX si tak odpísal 2,6 %, kým americké S&P 500 je vyššie o 0,5 %.

Výnosy slovenských štátnych dlhopisov sa za posledný týždeň prakticky nezmenili pričom bondy so splatnosťou v roku 2023 sa na sekundárnom trhu obchodujú s výnosmi na 2,3 %.

Krátkodobé medzibankové úrokové sadzby mierne vzrástli s 3-mesačným euriborom na 0,30%. Mierne vzrástli aj dlhšie swapové sadzby: 5 –ročná swapová sadzba sa kótuje v okolí 1,05 a 10-ročné swapy na  úrovni 1,85 %.

Očakávané udalosti

Trhy aj tento týždeň budú citlivo sledovať ďalší vývoj na Kryme, kde sa už tento víkend má konať referendum o odtrhnutí od Ukrajiny a pričlenení k Rusku.

Okrem toho sa uskutoční rokovanie rady ministrov financií EÚ, na ktorej budú riešiť pravidlá pre prípadnú likvidáciu problémových bánk (SRM) a tiež dodržiavanie podmienok záchranného plánu zo strany Grécka. V Spojených štátoch budú zverejnené maloobchodné tržby za február – trhy očakávajú mierny rast o 0,2 % m/ m. V eurozóne  uvidíme priemyselnú produkciu za január.